Općenito

Član 3. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju ne primjenjuje se samo na direktne izbore, već i na indirektne, tj. posredne izbore za zakonodavno tijelo, odnosno ne isključuje posredne izbore, te da ljudi mogu slobodno izražavati svoje mišljenje o konačnom sastavu zakonodavnih tijela i putem posrednih izbora. Također, Ustavni sud smatra da Evropski sud za ljudska prava ni u jednoj svojoj odluci nije pokazao namjeru da isključi sistem indirektnih izbora iz člana 3. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-35/03 od 28. januara 2005. godine, stav 46, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 30/05

Kažnjavanje apelanta za povredu pravila u izbornom procesu nije imalo utjecaja na ostvarivanje apelantovog prava na izbor za zakonodavne organe.
• Odluka o meritumu broj AP-952/05 od 8. jula 2006. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/06, prekršajni postupak protiv političke partije zbog povrede pravila izbornog procesa

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.