Općenito

Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda prava iz člana II/3.g) i člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, te prava iz člana 9. u vezi sa članom 14. Evropske konvencije kada u okolnostima konkretnog slučaja nema ništa što bi uputilo na zaključak da su javne vlasti izašle iz okvira polja slobodne procjene u oblikovanju saradnje s vjerskim zajednicama i načinom finansiranja crkava i vjerskih zajednica apelanta dovele u neravnopravan i diskriminatorski položaj u odnosu na druge crkve i vjerske zajednice.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2575/13 od 26. oktobra 2016. godine, stav 74, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 87/16, nema povrede člana 9. Evropske konvencije ni člana II/3.g) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.