Ограничења права из члана 8 – интереси из другог става

Уставни суд наглашава да у конкретном случају мијешање у апелантов дом испуњава критеријум оправданости и неопходности с обзиром на то да је власник предметног стана ДД „Фабрика соде Лукавац" с великим бројем запослених, те је постојала потреба за рјешавањем стамбеног питања запослених радника, што у крајњем циљу води ка „привредној добробити земље".
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-45/02 од 30. јуна 2004. године, став 80, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 41/04, пренос станарског права с дједа на унука, утврђена повреда члана 6 Европске конвенције и члана II/3е) Устава БиХ, нема повреде члана 8 Европске конвенције ни члана II/3ф) Устава БиХ

Оспорене пресуде су у складу са законом, те се сматрају неопходним у демократском друштву ради заштите законитог власника стана, односно такво мијешање је предвиђено законом и нужна је мјера у демократском друштву ради заштите права и слобода других.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-26/03 од 30. јуна 2004. године, став 34, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 38/04, парнични поступак ради исељења бесправног корисника стана

Одлуке редовних судова којима је одбијен апелантов тужбени захтјев за утврђење постојања станарског права на спорном стану представљају мијешање у апелантово право на дом и не испуњавају критеријум оправданости и неопходности у демократском друштву. Не може се закључити да је у конкретном случају интерес власника стана приоритетнији од апелантовог интереса, односно да је лишавање апеланта права да користи спорни стан као свој дом „неопходна мјера у демократском друштву" у складу с неким од циљева из члана 8 став 2 Европске конвенције.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-77/03 од 19. новембра 2004. године, став 33, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 23/05