Izmijenjene pravne okolnosti

U činjenici da je, u međuvremenu, donesena Odluka Ustavnog suda broj U 68/02 kojom su proglašene neustavnim navedene odredbe Zakona o akcizama i porezu na promet, Ustavni sud nalazi izmijenjene pravne okolnosti u odnosu na pravnu situaciju u vrijeme podnošenja apelacije. Imajući u vidu navedenu odluku Ustavnog suda, te odredbe čl. 67 i 68 Poslovnika Ustavnog suda, apelant je imao mogućnost da se obrati organu uprave, kao donosiocu osporenog rješenja, sa zahtjevom da izmijeni svoj akt koji je donesen na osnovu procedure iz odredbi zakona koje su proglašene neustavnim, pri čemu je nadležni organ obavezan da ponovi postupak i uskladi akt s odlukom Ustavnog suda.
• Odluka o dopustivosti broj AP 376/04 od 12. aprila 2005. godine

Ustavni sud zaključuje da su u međuvremenu izmijenjene pravne okolnosti, s obzirom da je Kantonalna komisija donijela rješenje kojim je apelantu uspostavljen status zaposlenika na čekanju, koje je apelantu uručeno 17. juna 2004. godine, tako da se više ne radi o istoj pravnoj situaciji koja je važila u vrijeme podnošenja apelacije, kada se apelant žalio da Kantonalna komisija ne donosi rješenje o njegovoj žalbi.
• Odluka o dopustivosti broj AP 411/04 od 18. maja 2005. godine

U međuvremenu, od podnošenja apelacije Komisija je donijela odluku zbog čijeg nedonošenja je apelant i podnio apelaciju, pa su na taj način nastupile izmijenjene pravne okolnosti u odnosu na situaciju u momentu podnošenja apelacije.
• Odluka o dopustivosti broj AP 946/05 od 9. maja 2006. godine, stav 5

Apelantkinja se obratila Ustavnom sudu zbog nedonošenja odluke Kantonalne komisije kojom bi se riješio njen radno-pravni status. S obzirom da je Kantonalna komisija, u međuvremenu, donijela rješenje kojim je naloženo apelantkinjinom poslodavcu da joj uspostavi radno-pravni status u skladu sa članom 143 Zakona o radu, došlo je do izmijenjenih pravnih okolnosti zbog kojih je bespredmetno dalje razmatranje apelantkinjinih navoda iz apelacije.
• Odluka o dopustivosti broj AP 1186/05 od 9. maja 2006. godine, stav 6

Ustavni sud je, imajući u vidu činjenicu da je nakon podnošenja  apelacija došlo do izmjene zakonskih rješenja koja regulišu pitanje uknjižbe prava svojine nad otkupljenim stanovima iz kategorije takozvanih nacionalizovanih i konfiskovanih stanova, u navedenoj odluci zaključio, ukazujući na obavijest Kantonalnog suda od 8. januara 2009. godine, da je došlo do promjene u postupanju nadležnih redovnih sudova u pogledu zahtjeva apelanata, i to na način da će redovni sudovi na meritoran način odlučivati o njihovim zahtjevima, te da su u konkretnom slučaju nastupile izmijenjene pravne okolnosti zbog kojih je bespredmetno daljnje razmatranje navoda iz apelacija.
• Odluka o dopustivosti broj AP 3229/08 od 17. septembra 2009. godine, uknjižba prava svojine nad otkupljenim stanovima iz kategorije takozvanih nacionalizovanih i konfiskovanih stanova