Члан 2 Европске конвенције – право на живот

Члан 2
Право на живот

1. Право на живот сваког лица заштићено је законом. Нико не смије бити намјерно лишен живота, осим приликом извршења пресуде суда којом је осуђен за кривично дјело за које је законом предвиђена ова казна.

2. Лишавање живота се не сматра супротним овом члану ако проистекне из употребе силе која је апсолутно нужна:

а) у одбрани било којег лица од незаконитог насиља;
б) да би се извршило законито хапшење или спријечило бјекство законито притвореног лица;
ц) приликом предузимања законитих радњи у сврху сузбијања нереда или побуне.

Садржај: Позитивна обавеза државе да заштити живот