Право на штрајк

Апеланти су искористили своје право на удруживање јер је с апелантима, као представницима синдиката, потписан колективни уговор, закључен споразум о утврђивању послова који се не могу прекидати за вријеме штрајка, те вођен поступак арбитраже, што доказује да их Министарство ничим није ограничило у њиховој слободи организовања и дјеловања.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-279/04 од 12. априла 2005. године, став 26, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 38/05