Понижавајуће поступање

Тврдња о понижавајућем третману је озбиљна ствар и мора бити поткријепљена јасним доказима о повреди, патњи или трпљењу. Поред тога, третман мора узроковати висок степен патње жртве да би се установила повреда члана 3 Европске конвенције. С обзиром на то да ниједан апелант није доставио доказе који би поткријепили тврдњу да је дошло до повреде права да се не буде подвргнуто мучењу, нечовјечном или понижавајућем третману, Уставни суд је те тврдње одбио као неосноване.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-22/03 од 26. марта 2004. године, став 24, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 24/04, кривични поступак – полицијско изнуђивање исказа