Уопштено

Утврђује се да је Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о избјеглицама из Босне и Херцеговине и расељеним лицима у Босни и Херцеговини деструктиван по витални интерес бошњачког народа.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-2/04 од 28. маја 2004. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 38/04

Приједлог оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини у којем се предвиђа могућност употребе једног или више језика конститутивних народа и начин доношења статута високошколских установа деструктиван је по витални интерес хрватског народа. Уставни суд налази да је начин на који је Оквирним законом, у чл. 13, 18 и 35, прописана могућност употребе само једног или два службена језика конститутивних народа у високошколским установама и у вези с тим процес доношења статута високошколске установе деструктиван по витални интерес конститутивних народа, у конкретном случају хрватског народа, јер не обезбјеђује могућност једнаког коришћења службених језика сва три конститутивна народа у Босни и Херцеговини.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-8/04 од 25. јуна 2004. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 40/04

Изјава Клуба делегата хрватског народа у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о деструктивности по витални интерес хрватског народа у Босни и Херцеговини Приједлога закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине не испуњава услове процедуралне исправности зато што Приједлог закона о Јавном радио-телевизијском систему Босне и Херцеговине није деструктиван по витални интерес хрватског народа у Босни и Херцеговини. Нема основа за закључак да се предложеним законом припадници хрватског народа дискриминишу у односу на друга два конститутивна народа, те стога предложени закон није деструктиван по виталне интересе хрватског народа у Босни и Херцеговини у односу на дискриминацију заступљености њиховог језика, културе и традицијске баштине у програмима јавних РТВ сервиса. Такође, није било неопходно у Закону нормирати састав Одбора система у погледу заступљености конститутивних народа и Осталих.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-10/05 од 22. јула 2005. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 64/05

Изјава Клуба делегата бошњачког народа у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о деструктивности по виталне интересе бошњачког народа тачке 3 Приједлога закључка делегата Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Илије Филиповића не испуњава услов процедуралне исправности јер предложени закључак не представља одлуку за чије би испитивање био надлежан Уставни суд у смислу члана IV/3ф) Устава Босне и Херцеговине.
• Одлука број У-9/08 од 8. јула 2005. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 91/08

Уставни суд закључује да Изјава Клуба посланика бошњачког народа у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о деструктивности по витални интерес бошњачког народа у Босни и Херцеговини не испуњава услове процедуралне исправности из члана IV/3ф) Устава Босне и Херцеговине зато што Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о сарадњи на подручју права страдалника рата у Босни и Херцеговини који су били припадници Хрватског вијећа одбране и чланова њихових породица није деструктиван по витални интерес бошњачког народа у Босни и Херцеговини, те да процедуру усвајања треба спровести у складу са чланом IV/3д) Устава Босне и Херцеговине.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-7/06 од 31. марта 2006. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 34/06

Уставни суд закључује да Изјава Клуба посланика бошњачког народа у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о деструктивности по витални интерес бошњачког народа у Босни и Херцеговини не испуњава услове процедуралне исправности из члана IV/3ф) Устава Босне и Херцеговине зато што Одлука о потврђивању Одлуке предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине о смјени министра безбједности Босне и Херцеговине, министра одбране Босне и Херцеговине и замјеника министра финансија и трезора Босне и Херцеговине није деструктивна по витални интерес бошњачког народа у Босни и Херцеговини. Процедуру усвајања наведене одлуке треба спровести у складу са чланом IV/3д) Устава Босне и Херцеговине.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-12/12 од 24. августа 2012. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 79/12

Уставни суд налази да Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине број 01.0202-1-23/13 од 20. маја 2013. године, у дијелу који прописује оснивање и састав комисије која би одлучивала о сукобу интереса на нивоу државе, не садржи нити једну одредбу која ставља у повољнији или неповољнији положај било који од конститутивних народа, у конкретном случају бошњачки народ. Уосталом, не само да не садржи нити једну одредбу која ставља у повољнији или неповољнији положај било који од конститутивних народа него приједлог закона прописује да је за доношење одлуке комисије потребно да о њој гласају најмање два члана из сваког конститутивног народа. У складу с наведеним, Уставни суд налази да нису основани наводи подносиоца изјаве да је приједлогом закона, у дијелу који прописује оснивање и састав комисије, повријеђен витални интерес бошњачког народа. Утврђује се да Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине број 01.02-02-1-23/13 од 20. маја 2013. године, у дијелу у којем прописује оснивање и састав Комисије за одлучивање о сукобу интереса, није повријеђен витални интерес бошњачког народа у Босни и Херцеговини.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-18/13 од 27. септембра 2013. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 85/13

Уставни суд закључује да изјаве Клуба делегата бошњачког народа у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о деструктивности по виталне интересе бошњачког народа Приједлога одлуке о разматрању Приједлога закона о измјени и допуни Закона о ЈМБ, Закона о јавним набавкама, Закона о пребивалишту и Закона о држављанству по хитном поступку не испуњавају услов процедуралне исправности зато што предложене одлуке не представљају „одлуку“ за чије би испитивање био надлежан Уставни суд у смислу члана IV/3ф) Устава Босне и Херцеговине.
• Одлука о допустивости број У-19/13 од 27. септембра 2013. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 84/13

Уставни суд закључује да Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине не садржи нити једну одредбу која ставља у повољнији или неповољнији положај било који од конститутивних народа, у конкретном случају бошњачки народ, нити утиче на уставно право на повратак избјеглица и расељених лица, због чега није повријеђен витални интерес бошњачког народа.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-27/13 од 29. новембра 2013. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 2/14

Утврђује се да Приједлогом закона о измјенама Закона о оснивању компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини број 01,02-02-1-58/13 од 10. децембра 2013. године није повријеђен витални интерес бошњачког народа у Босни и Херцеговини.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-31/13 од 23. јануара 2014. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 9/14

Уставни суд закључује да Приједлогом закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине којим се регулише састав и број чланова Градског вијећа Града Мостара и начин њиховог бирања, као и минимална квота заступљености свих конститутивних народа и националних мањина није повријеђен витални интерес бошњачког народа.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-32/13 од 23. јануара 2014. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 16/14

Уставни суд закључује да Приједлогом закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине број 02-02-1-1133/17 од 28. априла 2017. године није повријеђен витални интерес бошњачког народа.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-3/17 од 6. јула 2017. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине“ број 71/17

Приједлогом закона о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине број 02-02-1-639/22 од 22. априла 2022. године није повријеђен витални интерес бошњачког народа.
• Одлука о допустивости и меритуму број У-14/22 од 26. маја 2022. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ број 38/22