Član 3. Evropske konvencije – zabrana mučenja

Član 3.
Zabrana mučenja

Niko ne smije biti podvrgnut mučenju ili nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.

Sadržaj: Nehumano postupanje; Ponižavajuće postupanje

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.