Објективна и оправдана дискриминација

Европске конвенције у случају када су редовни судови на различит начин, на основу својих диспозиција, примијенили релевантне прописе, али је та различитост у складу с принципом правне државе из члана I/4 Устава Босне и Херцеговине.
• Одлука о допустивости и меритуму број АП-25/05 од 20. децембра 2005. године, став 48, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговине" број 37/06