Конференције у организацији/суорганизацији Уставног суда

У периоду од 1997. до 2001. године, у сарадњи са PHARE програмом, Уставни суд је организовао низ конференција и округлих столова који су били основ за успостављање одговарајућих односа између Уставног суда и осталих судских инстанци у Босни и Херцеговини. На овај начин су направљени први кораци ка потврђивању система уставног судства и судског система у Босни и Херцеговини.

Уставни суд Босне и Херцеговине је још 2003. године покренуо иницијативу за одржавање сусрета уставних судова држава регије. У том контексту веома је важна размјена искустава, ставова и праксе о примјени права, као и успостављање стручне сарадње у вези с другим питањима која су од заједничког интереса и значаја за уставне судове земаља у регији у којима уставно судство има заједничке почетке и основе. Уставни суд је до сада био домаћин пет регионалних конференција.

Почевши од 2017. године, Уставни суд Босне и Херцеговине, заједно са AIRE центром из Лондона (Advice on Individual Rights in Europe), организује годишње конференције највиших судова у БиХ у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину. Циљ Форума је унапређење сарадње између највиших судских инстанци у Босни Херцеговини и хармонизација судске праксе у Босни и Херцеговини како би она била уједначена с европским стандардима.

Преглед стручних скупова у организацији/суорганизацији Уставног суда Босне и Херцеговине

 • Седма годишња конференција највиших судова у Босни и Херцеговини у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину “Независност и непристрасност правосуђа”, Сарајево, 9. новембар 2023. године Више

 • Шеста годишња конференција највиших судова у Босни и Херцеговини у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину „Одлучивање у кривичним предметима организованог криминала – стандарди коришћења доказа прибављених савременим комуникационим технологијама“, Јахорина, 16. и 17. новембар 2022. године Више

 • Пета годишња конференција највиших судова у Босни и Херцеговини у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину „Хармонизација судске праксе у Босни и Херцеговини – представљање Извјештаја о примјени стандарда заштите права из чл. II/3б) и II/3ф) Устава БиХ, тј. чл. 3 и 8 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и јединствене Базе судске праксе“, Мостар, 18. и 19. новембар 2021. године Више

 • Четврта годишња конференција највиших судова у Босни и Херцеговини у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину „Приступ јавности и транспарентност правосудног система – Европски стандарди и пракса у БиХ“, Сарајево, 25. мај 2021. године Више

 • Регионална конференција уставних судова  „Издвојена мишљења у уставним одлукама“, online конференција, 11. децембар 2020. године Више

 • Трећа годишња конференција највиших судова у Босни и Херцеговини у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину „Право на суђење у разумном року“, Јахорина, 15. новембар 2019. године Више

Право на суђење у разумном року – Зборник радова

 • Регионална конференција уставних судова „Слобода вјероисповијести у уставно-судској пракси“, Теслић, 16–18. октобар 2019. године Више

Слобода вјероисповијести у уставно-судској пракси – Зборник радова

 • Друга годишња конференција највиших судова у Босни и Херцеговини у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину „Посебне истражне радње“, Бања Лука, 14. и 15. новембар 2018. године Више

Посебне истражне радње  – Зборник радова

 • Регионална конференција уставних судова „Порезно право и уставно судство“, Брчко, 13. април 2018. године Више

Порезно право и уставно судство - Зборник радова

 • Прва годишња конференција највиших судова у Босни и Херцеговини у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину „Право на образложену судску пресуду – обавезни стандарди у судским поступцима“, Сарајево, 6. и 7. новембар 2017. године Више

Право на образложену судску пресуду – обавезни стандарди у судским поступцима – Зборник радова

 • Регионална конференција уставних судова „Уставни судови – прокламирана и стварна неовисност“, Јахорина, 5–7. октобар 2017. године Више

Уставни судови – прокламирана и стварна неовиност – Зборник радова

 • Регионална конференција уставних судова „Одлуке Европског/Еуропског суда за људска права и њихов утјецај на стандарде националних уставних судова“, Сарајево, 7–9. април 2016. године Више

Одлуке Европског/Еуропског суда за људска права и њихов утјецај на стандарде националних уставних судова – Зборник радова

 • Међународна конференција „Уставни суд између негативног законодавца и позитивног активизма“, Сарајево, 27. март 2014. године. Конференција је одржана у оквиру Програма обиљежавања јубилеја 50 година уставног судства у Босни и Херцеговини. Више

Уставни суд између негативног законодавца и позитивног активизма – Зборник радова

 • Међународни семинар „Буџет Уставног суда, одлучујући фактор његове неовисности“, Сарајево, 14. и 15. октобар 2004. године

Буџет Уставног суда, одлучујући фактор његове неовисности – Зборник радова

 • Округли сто „Транзицијска искуства уставних судова с посебним освртом на заштиту људских права“, Сарајево, 20–22. мај 2004. године. Први округли сто одржан на иницијативу Уставног суда Босне и Херцеговине за сарадњу уставних судова насталих распадом бивше СФРЈ.

 • Округли сто „Примјена Европске конвенције о људским правима и основним слободама у Босни и Херцеговини“, Пракса Уставног суда БиХ, ентитетских судова и судова Дистрикта Брчко, Сарајево, 15. и 16. новембар 2001. године

Примјена Европске конвенције о људским правима и основним слободама у Босни и Херцеговини – Зборник радова

 • Међународна конференција „Односи између уставних судова и других судских инстанци“, Сарајево, 18. и 19. март 2000. године

Односи између уставних судова и других судских инстанци – Зборник радова

 • Округли сто „Просљеђивања претходних питања пред Уставним судом БиХ“, Теслић, 8. и 9. децембар 2000. године 

Уставни суд БиХ и друге судске инстанце

 • Округли сто „Апелациона јурисдикција Уставног суда Босне и Херцеговине“, Сарајево, 29. новембар 1999. године

Уставни суд Бих и друге судске инстанце