Регионална сарадња

Уставни суд остварује редовне контакте и сарадњу с уставним судовима земаља из регије, како билатерално тако и учествовањем, односно организовањем регионалних конференција.  

Уставни суд Босне и Херцеговине је 2003. године иницирао одржавање сусрета уставних судова из држава насталих након распада СФРЈ.

Сврха те иницијативе била је размјена искустава, стајалишта и праксе о примјени права у подручју владавине права, заштите и поштовања људских права и основних слобода, као и успостављање стручне сарадње у вези с другим питањима од заједничког интереса и значаја за уставне судове земаља у транзицији у којима уставно судовање има заједничке почетке и основе.

Иницијатива је прихваћена, па је у Сарајеву од 20. до 22. маја 2004. године одржан први Округли сто уставних судова држава насталих након распада СФРЈ о теми: „Транзицијска искуства уставних судова са посебним освртом на заштиту људских права”. Учествовали су представници уставних судова Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Словеније, Србије и Црне Горе. Започета је успјешна сарадња која у континуитету траје и данас.

Регионална сарадња