Правосудни форум за Босну и Херцеговину - Годишња конференција највиших судова у Босни и Херцеговини о теми „Право на образложену одлуку - обавезан стандард у поступку пред судом“

Правосудни форум за Босну и Херцеговину - Годишња конференција највиших судова у Босни и Херцеговини о теми „Право на образложену одлуку - обавезан стандард у поступку пред судом“
AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) и Уставни суд Босне и Херцеговине, као суорганизатори, у сарадњи с Високим судским и тужилачким савјетом Босне и Херцеговине, организовали су у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину Годишњу конференцију „Право на образложену одлуку - обавезан стандард у поступку пред судом“.

Конференција се одржава 6. и 7. новембра 2017. године у хотелу Бристол у Сарајеву.

Конференција се фокусира на стандарде Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (ЕКЉП) у вези с правом на образложену судску одлуку као кључног елемента права на правично суђење. Учесници дискутују о пракси судова у БиХ у контексту ових стандарда, а с циљем унапређења квалитета судских одлука, правне сигурности и заштите права грађана у БиХ.

У раду Конференције учествује око 60 представника највиших судских инстанци у Босни и Херцеговини: предсједник, потпредсједници и судије, регистрар и шефови одјела Уставног суда Босне и Херцеговине, чланови Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине (ВСТСБиХ) и службеници Секретаријата ВСТСБиХ, предсједница, потпредсједник и судије Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, потпредсједница и судије Уставног суда Републике Српске, предсједник, судије и регистрар Суда Босне и Херцеговине, предсједник и судије Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, судије Врховног суда Републике Српске, предсједник и судије Апелационог суда Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине, предсједник Правосудне комисије Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине, директори центара за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине и Републици Српској, као и домаћи и међународни правни експерти који на Конференцији учествују на позив организатора AIRE Центра.

Прву годишњу конференцију у оквиру Правосудног форума за БиХ отворио је Мирсад Ћеман, предсједник Уставног суда БиХ, а учесницима су се обратили и г. Селим Карамехић, члан Високог судског и тужилачког савјета БиХ, Matthew Lawson, замјеник шефа Мисије Велике Британије у БиХ и гђа Biljana Braithwaite, менаџерка Програма за Западни Балкан AIRE Центра у Лондону.

Правосудни форум за БиХ је организован уз помоћ Британске владе с циљем побољшања примјене Европске конвенције о људским правима и основним слободама и подршке правосудном систему Босне и Херцеговине у процесу припреме за европске интеграције. Форум треба да допринесе додатном унапређењу сарадње међу највишим судским инстанцама у Босни Херцеговини и хармонизацији судске праксе у Босни и Херцеговини, те уједначавању с европским стандардима, тиме и правној сигурности свих грађана у БиХ.