Остали облици сарадње и промоције заштите људских права и основних слобода, те владавине права

Сарадња и размјена искустава с другим уставним судовима и њиховом праксом изузетно су важни за развој модерне уставносудске праксе. Ову сарадњу Уставни суд остварује учествовањем на међународним стручним конференцијама, семинарима, савјетовањима и редовним одржавањем билатералних и мултилатералних радних сусрета с уставним судовима других држава, на којима се разговара о темама од заједничког интереса за уставно судство и судовање.

Поред интензивне и садржајне сарадње с уставним судовима из регије, Уставни суд БиХ остварује добру сарадњу и с другим европским судовима, посебно с уставним судовима Савезне Републике Њемачке, Републике Турске и Републике Аустрије. У посљедње вријеме отпочела је и сарадња с Уставним судом Руске Федерације, и то присуствовањем на међународним конференцијама које организује тај уставни суд.

Свјестан своје шире друштвене одговорности, Уставни суд своје активности проширује и на сарадњу с различитим образовним институцијама и удружењима студената, прије свега правних наука, из земље и иностранства. Организоване групе студената редовно посјећују Суд и имају прилику да се непосредно упознају с његовим радом и разговарају о правним питањима из надлежности Уставног суда. У оквиру те сарадње потписани су споразуми о сарадњи с једним бројем правних факултета (Правним факултетом Универзитета у Источном Сарајеву, Правним факултетом Универзитета у Сарајеву и Правним факултетом Универзитета у Тузли).

Уставни суд има и значајну подршку и континуирану сарадњу са страним амбасадама, фондацијама и представницима међународних институција: делегацијом Европске уније, Канцеларијом Савјета Европе, Мисијом ОЕБС-а у Босни и Херцеговини и другим.

Наведена сарадња током година превазилазила је активности размјене информација и промоције заједничких вриједности и подразумијевала је значајну финансијску подршку за реализацију различитих пројеката Уставног суда. Захваљујући подршци влада Сједињених Америчких Држава, Републике Аустрије, Грчке, Велике Британије, Републике Француске, Краљевине Шпаније, Краљевине Шведске, Савезне Републике Њемачке и Краљевине Норвешке, Уставни суд је обновио дио својих просторија, унаприједио информациони систем и издавачку дјелатност, те допунио свој библиотечки фонд.

У оквиру сарадње и уз финансијску подршку Њемачке фондације за међународноправну сарадњу (IRZ), Фондације Konrad Adenauer (KAS) и AIRE центра, с којима Уставни суд има вишегодишњу успјешну сарадњу, реализован је велики број значајних активности, организоване конференције, штампане стручне публикације итд.

Као водећи правни ауторитет у земљи, с циљем јачања правосудних капацитета у Босни и Херцеговини и правосудног система Босне и Херцеговине генерално, Уставни суд остварује значајну сарадњу и размјену искустава с домаћим правосудним институцијама учествовањем на разним семинарима и савјетовањима. Посебно је значајна сарадња са центрима за едукацију судија и тужилаца на чијим се едукацијама судије и запослени Суда појављују у улози едукатора.