Пета годишња конференција у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину

Пета годишња конференција у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину

„Хармонизована судска пракса обезбјеђује једнакост грађана пред законом, правну сигурност и виши ниво заштите људских права”, речено је на отварању Пете годишње конференције Правосудног форума за Босну и Херцеговину (БиХ) која се одржава данас и сутра у Мостару.

Конференцију под називом „Хармонизација судске праксе у Босни и Херцеговини – представљање Извјештаја о примјени стандарда заштите права из чл. II/3б) и II/3ф) Устава БиХ, тј. чл. 3 и 8 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и јединствене Базе судске праксе“ организовали су Уставни суд БиХ, AIRE центра – Програм за Западни Балкан и Високи судски и тужилачки савјет БиХ уз подршку Владе Уједињеног Краљевства.

На отварању Конференције је истакнуто да судови треба да обезбиједе јединствену примјену закона и да је због тога неопходно да имају приступ правним стајалиштима која ће слиједити и примјењивати приликом доношења својих одлука. Конференција је окупила представнике Уставног суда БиХ, Високог судског и тужилачког савјета и редовних судова у БиХ.

С циљем хармонизације судске праксе Уставни суд БиХ је припремио Извјештај о пракси судова у БиХ у погледу права на приватни и породични живот те забрану мучења и других облика злостављања. Мато Тадић, предсједник Уставног суда БиХ, нагласио је како се питање заштите права на приватни и породични живот показало важним током пандемије COVID-19, док извјештаји Комитета за спречавање нехуманог поступања према лицима лишеним слободе указују на кршење права на забрану мучења.

„Стога је ово покушај да се укаже на судску праксу Еуропског суда за људска права, Уставног суда БиХ, те редовних судова у БиХ из ове области, те на тај начин утјече на хармонизацију судске праксе, а тиме и већу правну сигурност, што аутоматски значи и већи ступањ владавине права и заштите људских права“, рекао је предсједник Тадић.

Халил Лагумџија, предсједник Високог судског и тужилачког савјета БиХ, истакао је да ова институција већ дужи низ година предузима обимне активности у процесу уједначавања судске праксе у сарадњи са судовима највише инстанце.

„Ове активности се односе, између осталог, на прикупљање судских одлука за објаву путем електронске базе, промоцију важности кориштења судске праксе путем домаћих и међународних форума, одржавање редовних обука о кориштењу базе судских одлука, те на координацију састанака Панела за уједначавање судске праксе“, додао је предсједник Лагумџија.

Током другог дана Конференције учесницима ће бити представљена База судске праксе која садржи више од 2000 сентенци (правних стајалишта) са пратећим одлукама највиших судова у БиХ. Базу је развио Високи судски и тужилачки савјет у сарадњи са Центром AIRE и уз подршку Владе Уједињеног Краљевства и Европске уније.

Британски амбасадор Matt Field поздравио је одржавање Форума у Мостару и рекао да се тиме шаље порука да је рад правосуђа изузетно битан како институцијама тако и грађанима диљем БиХ. Амбасадор Field је додао да највише судске инстанце у БиХ, укључујући и оне на државном нивоу, имају кључну улогу у обезбјеђивању једнакости свих грађана, а усклађивање судске праксе представља срж тог процеса.

„База судске праксе обједињује све релевантне дијелове домаће судске праксе на једном мјесту и тиме повећава транспарентност и ефикасност управљања предметима, те јача повјерење јавности у правосудни систем БиХ. Важно је даље оснажити конструктивни дијалог, а управо је годишњи Правосудни форум прилика за то. Уједињено Краљевство је подржало ове активности и драго ми је видјети да Форум постаје све значајнији догађај у правосудном календару“, рекао је амбасадор Field.

Амбасадор Johann Sattler, шеф Делегације Европске уније у БиХ и специјални представник Европске уније у БиХ, у изјави датој пред почетак Форума нагласио је: „Како је наглашено у Извјештају Европске комисије о Босни и Херцеговини за 2021, пракса у БиХ није досљедна и правни статус и ефикасност судских вијећа за хармонизацију судске праксе се мора ојачати. Коначно, Босна и Херцеговина мора утврдити судско тијело како би се обезбиједило досљедно тумачење закона и хармонизација праксе широм земље. Европска унија помаже судским властима путем успостављања online базе судских одлука која ће бити доступна јавности. Лансирање ове базе ће допринијети унапређењу правне сигурности и досљедности праксе.“

База судске праксе ће бити доступна корисницима у правосуђу од 1. јануара 2022. године.

Biljana Braithwaite, директорка Програма за Западни Балкан AIRE центра, нагласила је како AIRE центар у сарадњи с највишим судовима и Високим судским и тужилачким савјетом спроводи бројне активности усмјерене на јачање имплементације Европске конвенције за људска права и њених стандарда у БиХ.

„Различито поступање у појединачним предметима који су засновани на истом или сличном чињеничном стању доводи до правне несигурности. Судије су у обавези да јасно образложе своје одлуке јер свако појединачно одступање од утврђене праксе може указати на пропуст система, његову злоупотребу и неједнакост у примени права. Због тога је неопходно да судска пракса буде доступна свим судовима који ће је следити приликом доношења својих одлука”, истакла је директорка Braithwaite.

Циљ Правосудног форума је да се промовише спровођење Европске конвенције о људским правима, да се подстакне сарадња између највиших судова у континуираном развоју владавине права и људских права и да се пружи помоћ у процесу интеграције БиХ у Европску унију.