Регионална конференција уставних судова на Јахорини

Регионална конференција уставних судова на Јахорини
У организацији Уставног суда Босне и Херцеговине, у сарадњи с Њемачком фондацијом за међународну правну сарадњу IRZ, данас је на Јахорини одржана Регионална конференција уставних судова о теми Уставни судови – прокламована и стварна независност“.

У раду Конференције учествовали су предсједници и судије уставних судова Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Словеније, Србије, те представници и правни експерти Њемачке фондације за међународну правну сарадњу IRZ.

Међународна мултилатерална и билатерална сарадња, међународне конференције, стручни и научни скупови представљају могућност и начин на који уставни судови, између осталог, промовишу своју доктрину, искуство и праксу, посебно у домену владавине права, заштите и промоције људских права и основних слобода. У том контексту веома је важна размјена искустава, становишта и праксе о примјени права, као и успостављање стручне сарадње у вези с другим питањима која су од заједничког интереса и значаја за уставне судове земаља у региону у којима уставно судство има заједничке почетке и основе.

Уставни суд Босне и Херцеговине је још 2003. године покренуо иницијативу за одржавање сусрета уставних судова држава региона.

Циљ иницијативе била је размјена искустава, становишта и праксе о примјени права у области владавине права, заштите и поштовања људских права и основних слобода, као и успостављање стручне сарадње у вези с другим питањима од заједничког интереса и значаја за уставне судове земаља у транзицији. Иницијативу су прихватили уставни судови земаља региона, а традиција да се одржавају регионалне конференције/округли столови, сваки пут с другом темом од заједничког интереса, одвија се у континуитету.

Данашња конференција, уз мноштво изложених квалитетних презентација/реферата о теми Конференције, и дискусија која је услиједила, освијетлиле су питање односа стварне и прокламоване независности националних уставних судова у региону. Конференција у том смислу представља још један значајан допринос положају, правној пракси и доктрини уставних судова региона.

На Конференцији је у четири радне цјелине, чији су ток и садржај модерирали предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине Мирсад Ћеман, потпредсједник Уставног суда Босне и Херцеговине Мато Тадић и водитељ Одјељења IRZ-а за Босну и Херцеговину, Црну Гору, Македонију и Србију др Stefan Pürner, изложено девет веома успјелих и значајних презентација/реферата који су обухватили готово све аспекте теме Конференције.

Сви радови презентовани на Конференцији биће објављени у зборнику радова Конференције.