Четврта годишња конференција у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину

Четврта годишња конференција у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину

Високи судски и тужилачки савјет (ВСТС) треба донијети свеобухватну и јединствену комуникациону стратегију која ће уједначити приступ информацијама о раду судова у Босни и Херцеговини (БиХ) како би јавност боље разумјела улогу и начин рада судова. Ово је закључено на Четвртој годишњој конференцији Правосудног форума за БиХ, која се одржала данас у Сарајеву о теми „Приступ јавности и транспарентност правосудног система – Европски стандарди и пракса у БиХ“.

Конференција је окупила представнике Уставног суда БиХ, Суда БиХ, врховних судова из Федерације БиХ и Републике Српске, Апелационог суда Дистрикта Брчко БиХ, ВСТС-а, Агенције за заштиту личних података у БиХ и медија.

Конференцију су организовали Уставни суд БиХ и AIRE центар – Програм за Западни Балкан, у сарадњи са ВСТС-ом и уз подршку Британске амбасаде у Сарајеву.

Златко Кнежевић, предсједник Уставног суда БиХ, рекао је да Уставни суд и AIRE центар традиционално организују годишњи Правосудни форум на којем учествују предсједници највиших судова из БиХ и еминентни страни стручњаци.

„Данашњи форум отворио је предсједник Европског суда за људска права Robert Spano, а увод у тему 'Транспарентност' дао је својим излагањем лорд Reed, предсједник Врховног суда Уједињеног Краљевства. Стога се уз њихова излагања од предсједника највиших судова у БиХ и уредника медија у БиХ очекује значајан допринос будућем бољем односу између судства и медија, а све с циљем потпуне транспарентности у раду судова и упознавања опште јавности", изјавио је предсједник Кнежевић.

Халил Лагумџија, предсједник ВСТС-а, нагласио је да стратешки документи ВСТСБиХ недвосмислено говоре о опредијељености институције да се транспарентности рада посвети дужна пажња као и осталим сегментима рада.

„Свјесни смо да отвореност правосудних институција и доступност података позитивно утичу на разумијевање начина функционисања судова и тужилаштава, самим тим и на перцепцију јавности да су право и правда доступни свима под једнаким условима“, рекао је предсједник Лагумџија.

Говорећи о проблемима с којима се суочавају у комуникацији с медијима, представници судова су навели да новинари не познају процедуре и надлежности тужилаштава и судова.

О комуникационим праксама и важности јачања повјерења у правосудни систем говорили су и Robert Spano, предсједник Европског суда за људска права, и лорд Robert Reed, предсједник Врховног суда Уједињеног Краљевства.

Matt Field, британски амбасадор у БиХ, рекао је да је транспарентност институција кључна за изградњу демократског друштва и да правосудне институције као гарант владавине права треба да буду предводници транспарентности.

„Пандемија Ковид-19 је отежала рад правосуђа широм свијета, укључујући и БиХ. У исто вријеме, пандемија нам је показала и колико је важна улога новинара и медија као корективног фактора у друштву. Изазове које отвара ова тема није могуће ријешити одједном, али је важно да се на томе ради. Због тога нам је посебно драго што је ово питање покренуто у оквиру највиших правосудних институција у БиХ“, рекао је амбасадор Field.

Biljana Braithwaite, директорица Програма за Западни Балкан AIRE центра, навела је да је Правосудни форум дио ширих активности које AIRE центар спроводи у БиХ у сарадњи с највишим судовима, а које су усмјерене на јачање имплементације Европске конвенције за људска права и њених стандарда у БиХ.

„Питање приступа јавности постало је нарочито актуелно током претходне године у којој су се судови широм Европе суочили с бројним рестрикцијама. Ова криза је потакнула институције да трагају за новим комуникационим моделима који ће обезбиједити да њихов рад буде видљив и у ванредним околностима. Потпуне и благовремене информације о раду судова обезбиједиће да грађани боље разумију њихову улогу и значај, те тиме допринијети јачању повјерења јавности у судство", казала је директорица Braithwaite.

Представници медија су нагласили како је новинарима отежан приступ информацијама у судовима те да институције немају уједначен начин комуницирања.

Учесницима је представљено и истраживање Mediacentra Сарајево о транспарентности рада правосудних институција и медијском извјештавању о правосудним темама током пандемије у БиХ. У извјештају се наводи да судови и тужилаштва нису имали уједначене комуникационе праксе, док је медијско извјештавање често било фрагментирано и без ширег истраживања појединих тема.

Правосудни форум за БиХ окупља представнике највиших судова и циљ му је да промовише спровођење Европске конвенције о људским правима, да подстакне сарадњу између највиших судова у континуираном развоју владавине права и људских права те да пружи помоћ у процесу интеграције БиХ у Европску унију.