Регионална конференција уставних судова у Брчком

Регионална конференција уставних судова у Брчком

У организацији Уставног суда Босне и Херцеговине, у сарадњи с Њемачком фондацијом за међународну правну сарадњу IRZ, данас је се у Брчком одржава Регионална конференција уставних судова о теми Порезно право и уставно судство“.

У раду Конференције учествују предсједници и судије уставних судова Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Србије, те представници и правни експерти Њемачке фондације за међународну правну сарадњу IRZ.

Уставни суд Босне и Херцеговине је још 2003. године покренуо иницијативу за одржавање сусрета уставних судова држава региона.

Циљ иницијативе била је размјена искустава, становишта и праксе о примјени права у области владавине права, заштите и поштовања људских права и основних слобода, као и успостављање стручне сарадње у вези с другим питањима од заједничког интереса и значаја за уставне судове земаља у транзицији. Иницијативу су прихватили уставни судови земаља региона, а традиција да се одржавају регионалне конференције/округли столови, сваки пут с другом темом од заједничког интереса, одвија се у континуитету.

Данашња конференција, уз мноштво изложених квалитетних презентација/реферата о теми Конференције, и дискусија која је услиједила, освијетлиле су питање односа порезног права и уставног судства у земљама регије . Конференција у том смислу представља још један значајан допринос положају, правној пракси и доктрини уставних судова региона.

На Конференцији је у четири радне цјелине, чији су ток и садржај модерирали предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине Мирсад Ћеман, потпредсједник Уставног суда Босне и Херцеговине Мато Тадић , потпредсједник Уставног суда Босне и Херцеговине Златко М. Кнежевић и водитељ Одјељења IRZ-а за Босну и Херцеговину, Црну Гору, Македонију и Србију др Stefan Pürner, изложено седам веома успјелих и значајних презентација/реферата који су обухватили готово све аспекте теме Конференције.

Сви радови презентовани на Конференцији биће објављени у зборнику радова Конференције.