Трећа годишња конференција највиших судова у Босни и Херцеговини

Трећа годишња конференција највиших судова у Босни и Херцеговини

Уставни суд Босне и Херцеговине и The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) као суорганизатори, а у сарадњи с Високим судским и тужилачким савјетом Босне и Херцеговине, организовали су у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину Трећу годишњу конференцију највиших судова у Босни и Херцеговини.

Тема овогодишњег Правосудног форума је била „Право на суђење у разумном року“. На Форуму се разговарало о стандардима Европског суда за људска права, те о грађанским и кривичноправним аспектима суђења у разумном року с посебним освртом на праксу у БиХ.

Златко М. Кнежевић, предсједник Уставног суда БиХ, истакао је: „Данашњи правосудни форум о овој теми даје допринос у два правца: први правац даје могућност домаћим судијама да излагањем праксе Европског суда и компаративне праксе изложе и своје ставове о рјешавању овог проблема, док други правац омогућава да се уз учешће министара правде приказом могућих законодавних рјешења расправи мишљење судија о могућим рјешењима.“

Њ. е. Matthew Field, британски амбасадор у БиХ, у свом излагању истакао је сљедеће: „Владавина права је кључна у било којем демократском друштву. Због тога је Уједињено Краљевство поносно што владавину права ставља у средиште својих односа с Босном и Херцеговином јер је од круцијалног значаја за њене грађане, њене компаније и њене потенцијалне инвеститоре да виде да нико није изнад закона.“

Лорд Reed, потпредсједник Врховног суда Уједињеног Краљевства, о свом поновном сусрету са судијама у Босни и Херцеговини је изјавио: „Причињава ми велико задовољство што сам се вратио у Босну и Херцеговину и што поново проводим вријеме са судијама у разговору о темама од заједничког интереса, укључујући транспарентност судског поступка. Из нашег искуства у Великој Британији, обезбјеђивање транспарентности судова једна је од најснажнијих гаранција независног правосудног система која доприноси очувању легитимности демократских институција које независни судови штите и подржавају. Посљедњих година смо предузели бројне кораке како бисмо унаприједили приступ јавности судским поступцима и доступност судских одлука јавности, како би она могла да види и схвати како се правда спроводи. Према мом мишљењу, ово је важно питање у свим демократским земљама. Премда међународно право има важну улогу у праћењу и помагању развоја владавине права, само демократским односом између грађана неке земље и њених институција, укључујући и судове, може се јемчити владавина права и очување независног и непристрасног судства.“

„Част нам је што је AIRE центар и ове године суорганизатор Правосудног форума који је дио ширег обима активности које AIRE центар спроводи у сектору правосуђа у БиХ. Поштовање права на правично суђење у разумном року је у интересу свих. У интересу је грађана који желе благовремену заштиту својих права, у интересу је државе која избјегава стварање лоше слике о заштити људских права и трошкова којим може да буде изложена, те је у интересу самог суда у Стразбуру који стреми ка што дјелотворнијој примјени Европске конвенције за људска права на националном нивоу“, изјавила је Biljana Braithwaite, менаџерка Програма за Западни Балкан AIRE центра.

У раду Форума је учествовало више од 70 учесника: судије Европског суда за људска права, лорд Robert Reed, потпредсједник Врховног суда Уједињеног Краљевства, представници уставних и највиших редовних судова (Суда БиХ, врховних ентитетских судова, Апелационог суда Дистрикта Брчко БиХ), чланови Високог судског и тужилачког савјета БиХ, представници министарстава правде, међународних организација и други истакнути правници.

Правосудни форум за БиХ је организован уз помоћ Британске владе с циљем побољшања примјене Европске конвенције о људским правима и основним слободама и подршке правосудном систему Босне и Херцеговине у процесу хармонизације судске праксе и припреме за европске интеграције.