Регионална конференција уставних судова

Регионална конференција уставних судова

У организацији Уставног суда Босне и Херцеговине, у сарадњи с Њемачком фондацијом за међународну правну сарадњу - ИРЗ, данас је у Сарајеву одржана Регионална конференција уставних судова о теми: „Одлуке Европског суда за људска права и њихов утицај на стандарде националних уставних судова“.

У раду Конференције учествовали су предсједници и судије уставних судова Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Србије, Европског суда за људска права, представници и правни експерти Њемачке фондације за међународну правну сарадњу.

Међународна мултилатерална и билатерална сарадња, међународне конференције, стручни и научни скупови су могућности и начин на који уставни судови, између осталог, промовишу своју доктрину, искуство и праксу, посебно у домену владавине права, заштите и промоције људских права и основних слобода. У том контексту веома је важна размјена искустава, становишта и праксе о примјени права, као и успостављање стручне сарадње у вези с другим питањима која су од заједничког интереса и значаја за уставне судове земаља у регији у којима уставно судство има заједничке почетке и основе.

Уставни суд Босне и Херцеговине је још 2003. године покренуо иницијативу за одржавање сусрета уставних судова држава регије.

Циљ иницијативе била је размјена искустава, становишта и праксе о примјени права у области владавине права, заштите и поштовања људских права и основних слобода, као и успостављање стручне сарадње у вези с другим питањима од заједничког интереса и значаја за уставне судове земаља у транзицији. Иницијативу су прихватили уставни судови земаља регије, а традиција да се одржавају регионалне конференције/округли столови, сваки пут с другом темом од заједничког интереса, одвија се у континуитету.

Данашња Конференција, уз мноштво изложених квалитетних презентација/реферата о теми Конференције и дискусија која је услиједила, освијетлила је питање утицаја одлука Европског суда за људска права на праксу и стандарде националних уставних судова у регији с различитих аспеката, али с настојањем да се успостави доктринарни приступ овом изузетно значајном питању који ће представљати допринос обезбјеђењу цјеловите заштите људских права и основних слобода сваког грађанина.

То је свакако још један значајан допринос правној пракси и доктрини уставних судова регије у погледу уједначавања стандарда имплементације одлука Европског суда.