Друга годишња конференција највиших судова у Босни и Херцеговини о теми „Посебне истражне радње“

Друга годишња конференција највиших судова у Босни и Херцеговини о теми „Посебне истражне радње“
Бања Лука, 15. новембар 2018. године – Уставни суд Босне и Херцеговине и The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) као суорганизатори, а у сарадњи с Високим судским и тужилачким савјетом Босне и Херцеговине и Женевским центром за демократску контролу оружаних снага ( DCAF ) , организовали су у оквиру Правосудног форума за Босну и Херцеговину Другу годишњу конференцију највиших судова у Босни и Херцеговини , која је одржана 14. и 15. новембра 2018. године у Бањој Луци.

Конференција је организована ради стварања услова за побољшање практичне примјене Европске конвенције о људским правима, те је фокусирана на стандарде Европског суда за људска права у вези с правима гарантованим члановима 6 и 8 Европске конвенције о људским правима у контексту посебних истражних радњи.

Након што је захвалио организаторима и учесницима Правосудног форума, предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине Златко М. Кнежевић је истакао: „ Границе заштићених добара (из кривично-правне области) и повреде основних људских права нигдје нису тако, рекао бих, флуидне и можда је ова тема једна од ријетких у којима се, осим класичне пресуде као утврђене судске истине , у највећој мјери приказује сложеност и професионалност судијског позива. У којем тренутку и у којој мјери људском бићу треба одузети или ограничити рецимо приватност ради заштите већег добра најсложенија је одлука кривичног поступка прије коначног пресуђења.“

Примјена посебних истражних радњи је веома значајна јер представља моћан алат у доказивању кривичних дјела, прије свега организованог криминалитета, док њихово претјерано коришћење може бити изузетно штетно по стабилност правног система“, објаснио је п редсједник Високог судског и тужилачког савјета БиХ Милан Тегелтија, те на отварању Конференције додао: „ Задовољство ми је што ћемо од еминентних стручњака имати прилику чути с којим изазовима се правосуђе Босне и Херцеговине сусреће приликом коришћења посебних истражних радњи у поступку утврђивања кривичне одговорности код извршења најтежих кривичних дјела, те имати прилику да закључцима Конференције дамо свој допринос у погледу дилема правосудне заједнице о овом питању.“

У вези с примјеном посебних истражних радњи, које су важно оруђе у борби против организованог криминала и корупције и обезбјеђивања националне безбједности, Biljana Braithwait e , менаџерка Програма за Западни Балкан Центра AIR E , истакла је: „Борба против корупције и организованог криминала представља кључни услов за значајан напредак у области владавине права, али она мора бити пропраћена поштовањем основних права, као што су слобода, безбједност, приватност и право на правично суђење, иначе легитимитет такве борбе може бити компромитован. Управо примјеном судске праксе Европског суда у Стразбуру можемо на најбољи начин обезбиједити поштовање тих права и тежити истовремено и дјелотворности и правичности“.

Teodora Fuior из DCAF Женева изјавила је да судско одобрење за употребу метода које нарушавају интегритет, а ради прикупљања података, представља једну од најјачих гаранција људских права и владавине права која је у средишту дјелотворних система одговорности. Истакла је да је „испуњење овог задатка данас велики изазов за судије у свим демократским државама. Судије, на веома моћан начин, дјелују као арбитри државне тајне и појединачних слобода. Они одређују деликатну равнотежу између демократије и безбједности, што је у сржи наше данашње расправе.“

На Другој годишњој конференцији Правосудног форума представљен је Водич за образложену судску одлуку,који је настао као препорука Прве годишње конференцијеотеми „Право на образложену одлуку – обавезан стандард у поступку пред судом“, одржане 6. и 7. новембра 2017. године. Тим судија Уставног суда БиХ и домаћих и међународних консултаната, под водством потпредсједника Уставног суда Босне и Херцеговине Мирсада Ћемана, припремио је овај приручник који ће бити дистрибуиран правосудној заједници у Босни и Херцеговини.

Конференцији је присуствовало 60 еминентних представника највиших судских инстанци у Босни и Херцеговини: Уставног суда Босне и Херцеговине, Високог судског и тужилач ког савјета Босне и Херцеговине (ВСТСБиХ) и Секретаријата ВСТСБиХ, Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, Уставног суда Републике Српске, Суда Б осне и Херцеговине, Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, Врховног суда Републике Српске , Апелационог суда Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине , Правосудне комисије Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине, центара за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине и Републици Српској, као и домаћи и међународни правни експерти из области људских права.

Правосудни форум за БиХ је организован уз помоћ Британске владе с циљем побољшања примјене Европске конвенције о људским правима и основним слободама и подршке правосудном систему Босне и Херцеговине у процесу припреме за европске интеграције.