Члан 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију

Насков и остали против Републике Сјеверне Македоније (бр. 31620/15, 34859/15 и 14659/16, 12. децембар 2023. године)

Укидање proprio motu правоснажног налога за реституцију имовине због правне и чињеничне немогућности извршења налога која се огледа у томе да су трећа лица у међувремену изградила објекте на спорном земљишту • Кршење члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију

Детаљније


Capatîna против Румуније (број 911/16, 28. фебруар 2023. године)

Мирно уживање својине • Привремено одузимање имовине током кривичног поступка вођеног због оптужби за корупцију и одузимање имовинске користи стечене кривичним дјелом након осуде нису произвољни • У датим околностима нема питања несразмјерности у вези с износима који су заплијењени и одузети • Правична равнотежа између супротстављених интереса која није нарушена • Нема повреде члана 1 Протокола број 1

Детаљније