Član 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju

Naskov i ostali protiv Republike Sjeverne Makedonije (br. 31620/15, 34859/15 i 14659/16, 12. decembar 2023. godine)

Ukidanje proprio motu pravomoćnog naloga za restituciju imovine zbog pravne i činjenične nemogućnosti izvršenja naloga koja se ogleda u tome da su treća lica u međuvremenu izgradila objekte na spornom zemljištu • Kršenje člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju

Detaljnije


Capatîna protiv Rumunije (broj 911/16, 28. februar 2023. godine)

Mirno uživanje vlasništva • Privremeno oduzimanje imovine tokom krivičnog postupka vođenog zbog optužbi za korupciju i oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom nakon osude nisu proizvoljni • U datim okolnostima nema pitanja nerazmjernosti u vezi s iznosima koji su zaplijenjeni i oduzeti • Pravična ravnoteža između suprotstavljenih interesa koja nije narušena • Nema povrede člana 1. Protokola broj 1

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.