Члан 6 Европске конвенције

Cheremskyy против Украјине, представка број 20981/13, 7. децембар 2023. године)

• Недостатак јасног правног основа за забрану одржавања мирног окупљања на неодређено вријеме подносиоцу представке • Законске одредбе не испуњавају стандард „квалитета закона“ • Повреда члана 11 Европске конвенције

Детаљније