Члан 14 Европске конвенције

Basu против Њемачке (број 215/19, пресуда од 18. октобра 2022. године)

Недостатак независне ефикасне истраге тврдњи о расном профилисању приликом полицијске провјере идентитета у возу • Постигнут праг озбиљности да би провјера потпадала под дјелокруг члана 8 • Кршење члана 14 у вези са чланом 8

Детаљније


A. Е. против Бугарске (број 53891/20, 23. мај 2023. године)

Пропуст државе у адекватном процесуирању насиља у породици • Недовољна заштита подноситељке представке – малољетнице као жртве насиља у породици • Приказ развоја праксе Европског суда од првобитних параметара за анализу и утврђење повреда везаних за насиље у породици на основу члана 8 Конвенције до надоградње праћене анализом члана 3 и у коначници члана 14 • Повреда чл. 3 и 14 у вези са чланом 3 Конвенције

Детаљније