Članak 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju

Jurčić protiv Hrvatske (broj 54711/15, 4. veljače 2021. godine)

Neopravdana, izravna diskriminacija na temelju spola zbog odbijanja naknade u svezi s radnim odnosom trudnici koja je bila podvrgnuta izvantjelesnoj oplodnji neposredno prije zasnivanja radnog odnosa • Financijske obveze nametnute državi tijekom trudnoće žene ne mogu opravdati razliku u tretmanu na temelju spola • Kršenje članka 14. Europske konvencije u svezi sa člankom 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju

Detaljnije


Safarov protiv Azerbajdžana (broj 885/12, 1. rujna 2022. godine)

Propust domaćih sudova da daju razloge za odbijanje tužbe za povredu autorskih prava protiv privatne strane koja je objavila digitalnu verziju knjige podnositelja predstavke na svojoj internetskoj stranici bez ovlaštenja ili plaćanja naknade • Povreda članka 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju

Detaljnije


Naskov i ostali protiv Republike Sjeverne Makedonije (br. 31620/15, 34859/15 i 14659/16, 12. prosinca 2023. godine)

Ukidanje proprio motu pravomoćnog naloga za restituciju imovine zbog pravne i činjenične nemogućnosti izvršenja naloga koja se ogleda u tome da su treće osobe u međuvremenu izgradile objekte na spornom zemljištu • Kršenje članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju

Detaljnije


Capatîna protiv Rumunjske (broj 911/16, 28. veljače 2023. godine)

Mirno uživanje vlasništva • Privremeno oduzimanje imovine tijekom kaznenog postupka vođenog zbog optužbi za korupciju i oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom nakon osude nisu proizvoljni • U danim okolnostima nema pitanja nerazmjernosti u svezi s iznosima koji su zaplijenjeni i oduzeti • Pravična ravnoteža između suprotstavljenih interesa koja nije narušena • Nema povrede članka 1. Protokola broj 1

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.