Члан 8 Европске конвенције

Ismayilzade против Азербејџана (број 17780/18, пресуда од 18. јануара 2024. године)

Приватни и породични живот • Одбијање регистрације имена које је подноситељица представке одабрала за своје новорођено дијете • Образложена пресуда • Нема кршења члана 8 Европске конвенције

Детаљније


Nafornita против Републике Молдавије (број 49066/12, 17. јануар 2024. године)

Дом • Пропуст домаћих судова да одвагају супротстављене интересе приликом доношења одлуке о деложацији подносилаца представке из државног стана након 11 година живота у њему • Кршење члана 8 Европске конвенције

Детаљније


Plechlo против Словачке (број 18593/19, 26. октобар 2023. године)

Члан 8 • Приватни живот • Преписка • Судски налог којим се одобрава прислушкивање телефонских разговора у којима је подносилац представке био случајни учесник, у контексту кривичне истраге која га се није директно тицала • Снимање, чување и задржавање пресретнутих материјала • Уплитање у права подносиоца захтјева није праћено адекватним и дјелотворним гаранцијама против злоупотребе

Детаљније


Н. Ф. и други против Русије (број 3537/15 и други, пресуда од 12. септембра 2023. године)

Приватни живот • Обрада личних података у вези с обустављеним кривичним поступком и кривичним пресудама које су укинуте • Непостојање стварне могућности за спровођење анализе пропорционалности у погледу могућег приступа трећих страна • Кршење члана 8 Европске конвенције

Детаљније


Basu против Њемачке (број 215/19, пресуда од 18. октобра 2022. године)

Недостатак независне ефикасне истраге тврдњи о расном профилисању приликом полицијске провјере идентитета у возу • Постигнут праг озбиљности да би провјера потпадала под дјелокруг члана 8 • Кршење члана 14 у вези са чланом 8

Детаљније


Ф. О. против Хрватске (број 29555/13, пресуда од 22. априла 2021. године)

Неадекватан одговор домаћих власти на наставниково вербално злостављање ученика • Кршење члана 8 Европске конвенције

Детаљније


Гома против Данске (број 18646/22, 5. септембар 2023. године)

Налог за протјеривање с трајном забраном поновног уласка након осуде за тешко кривично дјело • Постојање врло озбиљних разлога за протјеривање мигранта који је већи дио свог дјетињства и младости провео у земљи домаћину • Домаћи судови адекватно оцијенили пропорционалност • Нема кршења члана 8 Конвенције

Детаљније


Вучковић против Хрватске (број 15798/20, 12. децембар 2023. године)

Преиначење десетомјесечне затворске казне изречене за сексуално насиље у рад за опште добро • Ублажавање казне без пажљивог разматрања свих релевантних разлога • Контекст специфичне друштвене опасности од насиља над женама и потреба да се против њега бори ефикасним и одвраћајућим мјерама • Пропуст државе да у довољној мјери испуни процесну обавезу да обезбиједи да је сексуално насиље кажњено на одговарајући начин • Кршење чл. 3 и 8 Европске конвенције

Детаљније