Члан 10 Европске конвенције

Zöldi против Мађарске (број 49049/18, 4. април 2024. године)

Одбијање захтјева новинарке за приступ информацијама о идентитету корисника грантова двију фондација које је основала Народна банка Мађарске • Значајан јавни интерес за приступ траженим подацима • Интерес за заштиту имена корисника грантова није такве природе и степена да оправдава примјену члана 8 и успостављање равнотеже између њега и права из члана 10 • Непостојање законске одредбе која дозвољава откривање идентитета прималаца гранта • Није постигнута правична равнотежа између супротстављених интереса • Кршење члана 10 Конвенције

Детаљније


Hurbain против Белгије (број 57292/16, 4. јули 2023. године)

Уредник новина обавезан да у име „права на заборав“ починиоца незгоде са смртним исходом анонимизује интернет архиву чланка објављеног прије двадесет година • Појашњење обима „права да будеш заборављен на мрежи“, неаутономног права повезаног с правом на поштовање угледа • Утврђивање критеријума и правила за успостављање равнотеже између права према чл. 10 и 8 Конвенције • Анонимизација није наметнула претјеран и немогућ терет издавачу, а представљала је најефикасније средство заштите приватности дотичног лица • Нема кршења члана 10 Конвенције

Детаљније


Rivadulla Duró против Шпаније (број 27925/21, 12. октобар 2023. године)

Осуда због јавног величања или правдања тероризма, увреде и клевете против круне и државних институција • Наводи о кршењу чл. 9 и 10 Конвенције очигледно неосновани

Детаљније


Bild GmbH & Co. KG против Њемачке (број 9602/18, 31. октобар 2023. године)

Забрана медијској кући да објављује снимак полицијске интервенције без прикривања лица једног од полицајаца • Кршење члана 10 Конвенције

Детаљније


Sanchez против Француске (број 45581/15, 15. мај 2023. године)

Политичар кажњен у кривичном поступку јер са свог јавно доступног зида на друштвеној мрежи Facebook који је користио у изборној кампањи није избрисао исламофобне коментаре трећих страна, које су такође осуђене • Наглашен утицај говора мржње који узрокује већу штету у изборном периоду • Заједничка одговорност свих учесника • Нема кршења члана 10 Европске конвенције

Детаљније


Manole против Републике Молдавије (број 26360/19, 18. јули 2023. године)

Високи судски савјет разријешио судију јер је новинару укратко изнијела разлоге свог издвојеног мишљења након изрицања изреке одлуке, а прије објављивања комплетне одлуке и издвојеног мишљења • Врло тешка санкција • Пропуст домаћих власти да испитају пропорционалности у односу на санкцију • Повреда члана 10 Конвенције

Детаљније


Halet против Луксембурга (број 21884/18, 14. фебруар 2023. године)

Кривична казна због откривања повјерљивих докумената послодавца из приватног сектора у вези с пореском праксом мултинационалних компанија • Консолидација претходне судске праксе Европског суда о заштити звиждача и додатно појашњење критеријума утврђених у пресуди Гуја • Повреда члана 10 Конвенције

Детаљније


Ekayev против Русије (број 29396/15, 10. јануар 2023. године)

Осуда новинара за чланак у којем судију назива „ситним тиранином” • Вриједносни суд • Повреда члана 10 Конвенције

Детаљније