Члан 3 Европске конвенције

Вучковић против Хрватске (број 15798/20, 12. децембар 2023. године)

Преиначење десетомјесечне затворске казне изречене за сексуално насиље у рад за опште добро • Ублажавање казне без пажљивог разматрања свих релевантних разлога • Контекст специфичне друштвене опасности од насиља над женама и потреба да се против њега бори ефикасним и одвраћајућим мјерама • Пропуст државе да у довољној мјери испуни процесну обавезу да обезбиједи да је сексуално насиље кажњено на одговарајући начин • Кршење чл. 3 и 8 Европске конвенције

Детаљније


A. Е. против Бугарске (број 53891/20, 23. мај 2023. године)

Пропуст државе у адекватном процесуирању насиља у породици • Недовољна заштита подноситељке представке – малољетнице као жртве насиља у породици • Приказ развоја праксе Европског суда од првобитних параметара за анализу и утврђење повреда везаних за насиље у породици на основу члана 8 Конвенције до надоградње праћене анализом члана 3 и у коначници члана 14 • Повреда чл. 3 и 14 у вези са чланом 3 Конвенције

Детаљније