Члан 6 Европске конвенције

Gloveli против Грузије (број 18952/18, 7. април 2022. године)

Приступ суду • Немогућност судске ревизије одлуке којом се одбија именовање кандидаткиње на судијску функцију • Кршење члана 6 Европске конвенције

Детаљније


Çela против Албаније (број 73274/17, 29. новембар 2022. године)

Приступ Уставном суду • Непредвидивост примјене новог рока за подношење уставне жалбе • Недостатак јасног законодавства и судске праксе у погледу полазне тачке за рачунање новог рока • Кршење члана 6 Европске конвенције

Детаљније


Kolomiyets против Украјине (број 31195/13, 21. септембар 2023. године)

Приступ суду • Подносиоци представке нису имали „право“ признато домаћим законом • Представка одбачена као ratione materiae недопуштена

Детаљније


Угулава против Грузије број 2 (број 22431/20, 1. фебруар 2024. године)

Кривични поступак • Непристрасан суд • Укључивање бившег главног тужиоца у вијеће Врховног суда које је одлучивало о жалби подносиоца представке довољно је да доведе у сумњу објективну непристрасност тог суда • Кршење члана 6 Европске конвенције

Детаљније


Grygorov против Украјине (број 44442/13, 11. јануар 2024. године)

Приступ суду • Достављање одлуке • Рок за жалбу • Кршење члана 6 Европске конвенције

Детаљније


Ćwik против Пољске (број 31454/10, 5. новембар 2020. године)

Докази прибављени мучењем и злостављањем које су извршила приватна лица • Повреда члана 6 став 1 Европске конвенције

Детаљније