Члан 5 Европске конвенције

Јанакиески против Македоније (бр. 57325/19 и 16291/20, 14. новембар 2023. године)

Продужење кућног притвора на основу релевантних, али недовољних разлога • Преиспитивање кућног притвора није у складу са захтјевом „брзине“ • Кршење члана 5 Конвенције

Детаљније


Yilmaz Aydemir против Турске (број 61808/19, 23. мај 2023. године)

Судски поступак у којем се преиспитивала законитост притвора подносиоца представке након осуде • Немогућност подносиоца представке да коментарише тужиочево мишљење • Повреда принципа контрадикторности и принципа једнакости страна • Повреда члана 5 став 4 Европске конвенције

Детаљније