Član 5. Evropske konvencije

Janakieski protiv Makedonije (br. 57325/19 i 16291/20, 14. novembar 2023. godine)

Produženje kućnog pritvora na osnovu relevantnih, ali nedovoljnih razloga • Preispitivanje kućnog pritvora nije u skladu sa zahtjevom „brzine“ • Kršenje člana 5. Konvencije

Detaljnije


Yilmaz Aydemir protiv Turske (broj 61808/19, 23. maj 2023. godine)

Sudski postupak u kojem se preispitivala zakonitost pritvora podnosioca predstavke nakon osude • Nemogućnost podnosioca predstavke da komentira tužiočevo mišljenje • Povreda principa kontradiktornosti i principa jednakosti strana • Povreda člana 5. stav 4. Evropske konvencije

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.