Članak 5. Europske konvencije – pravo na slobodu i sigurnost

Članak 5.
Pravo na slobodu i sigurnost

1. Svatko ima pravo na slobodu i sigurnost ličnosti. Nitko ne može biti lišen slobode osim u sljedećim slučajevima i sukladno postupku propisanom zakonom:

a) u slučaju zakonitog pritvora na temelju presude nadležnog suda;

b) u slučaju zakonitog uhićenja, ili pritvaranja zbog nepoštovanja zakonitog sudskog naloga, ili radi osiguranja ispunjenja bilo koje obveze propisane zakonom;

c) u slučaju zakonitog uhićenja ili pritvaranja osobe u svrhu njezinog dovođenja pred nadležnu zakonitu vlast zbog razumne sumnje da je počinila kazneno djelo, ili kada se to razumno smatra potrebnim kako bi se spriječilo počinjenje kaznenog djela ili bjekstvo nakon počinjenja kaznenog djela;

d) u slučaju pritvaranja maloljetne osobe na temelju zakonitog naloga u svrhu odgojnog nadzora ili zakonitog pritvaranja u svrhu njezinog dovođenja pred nadležnu zakonitu vlast;

e) u slučaju zakonitog pritvaranja osobe da bi se spriječilo širenje zaraznih bolesti, kao i zakonitog pritvaranja duševno poremećenih osoba, alkoholičara ili ovisnika o drogama ili skitnica;

f) u slučaju zakonitog uhićenja ili pritvaranja osobe da bi se spriječio njezin neovlašteni ulazak u zemlju, ili osobe protiv koje se poduzima radnja u svrhu deportacije ili ekstradicije.

2. Svatko tko je uhićen obavještava se bez odgađanja i na jeziku koji razumije o razlozima svog uhićenja i o svakoj optužbi protiv njega.

3. Svatko tko je uhićen ili pritvoren sukladno odredbama iz stavka 1. točka c) ovog članka izvodi se bez odgađanja pred suca ili drugu službenu osobu zakonom ovlaštenu da vrši sudsku vlast, te ima pravo da mu se sudi u razumnom roku ili da bude pušten na slobodu do suđenja. Puštanje na slobodu može biti uvjetovano jamstvima da će se osoba pojaviti na suđenju.

4. Svatko tko je lišen slobode uhićenjem ili pritvaranjem ima pravo pokrenuti postupak u kojem će sud brzo odlučiti o zakonitosti njegova pritvaranja i naložiti puštanje na slobodu ako je pritvaranje bilo nezakonito.

5. Svatko tko je bio žrtva uhićenja ili pritvaranja protivno odredbama ovog članka ima izvršno pravo na odštetu.

Sadržaj: Lišavanje slobode; Zakonito uhićenje – općenito; Zakonito uhićenje po presudi suda; Zakonit nalog u kontekstu članka 5. Europske konvencije; Zakonito uhićenje radi sprečavanja utjecaja na svjedoke; Zakonito lišavanje slobode mentalno oboljelih osoba, alkoholičara, narkomana, skitnica; Deportacija i ekstradicija u kontekstu članka 5. Europske konvencije; Pravodobna obavijest; Opravdana sumnja da je učinjeno kazneno djelo u kontekstu članka 5. Europske konvencije; Sudac ili drugi „službenikˮ koji obnaša sudbenu vlast u kontekstu članka 5. Europske konvencije; Žurno privođenje nadležnoj sudbenoj vlasti; Trajanje pritvora; Zahtjev za puštanje iz pritvora; Opravdanost duljine trajanja pritvora prije suđenja; Razlozi za određivanje pritvora; Sudbeno preispitivanje zakonitosti lišavanja ili uhićenja; Brzina preispitivanja zakonitosti lišavanja ili uhićenja; Proceduralne garancije preispitivanja zakonitosti lišavanja ili uhićenja; Kompenzacija

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.