Članak 6. Europske konvencije – pravo na pravično suđenje

Članak 6.
Pravo na pravično suđenje

1. Prilikom utvrđivanja njegovih građanskih prava i obveza ili kaznene optužbe protiv njega, svatko ima pravo na pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred neovisnim i nepristranim sudom ustanovljenim zakonom. Presuda se izriče javno, ali se tisak i javnost mogu isključiti iz cijelog ili dijela suđenja u interesu morala, javnog reda ili nacionalne sigurnosti u demokratskom društvu, kada to zahtijevaju interesi maloljetnika ili zaštita privatnog života stranaka, ili u mjeri koja je, po mišljenju suda, strogo potrebna u posebnim okolnostima kada bi javnost mogla naškoditi interesima pravde.

2. Svatko tko je optužen za kazneno djelo smatra se nevinim sve dok se ne dokaže njegova krivnja sukladno zakonu.

3. Svatko tko je optužen za kazneno djelo ima sljedeća minimalna prava:

a) da bez odgađanja, podrobno i na jeziku koji razumije bude obaviješten o prirodi i razlozima optužbe protiv njega;

b) da ima dovoljno vremena i mogućnosti za pripremu svoje obrane

c) da se brani osobno ili posredstvom branitelja po vlastitom izboru ili da, ako nema dovoljno sredstava da plati pravnu pomoć, besplatno dobije branitelja kada to zahtijevaju interesi pravde;

d) da ispituje svjedoke protiv sebe ili da se oni ispitaju, te da se osigura nazočnost i ispitivanje svjedoka u njegovu korist pod istim uvjetima koji važe za svjedoke koji svjedoče protiv njega;

e) da dobije besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava na sudu.

Sadržaj: Članak 6. Europske konvencije – pravo na pravično suđenje (općenito); Građanska prava i obveze – utvrđivanje i spor; Kaznena optužba – utvrđivanje; Izvršni postupak; Pristup sudu; Pravično suđenje – kontradiktornost postupka; Pravično suđenje – jednakost strana u postupku; Javnost postupka; Pravo na nazočnost suđenju; Pravo osobe da se ne inkriminira; Pravo na javnu raspravu; Pravično suđenje – razuman rok; Odgovornost države za zastoje u radu pravosuđa; Pravično suđenje – neovisan sud; Pravično suđenje – nepristran sud; Proizvoljnost u utvrđivanju činjenica i primjeni materijalnog zakona; Pravično suđenje – obrazložena presuda; Pravično suđenje – zakonom ustanovljen sud; Pravo na javnu raspravu; Pretpostavka nevinosti; Minimalna prava optuženog (Obavijest o naravi i vrsti optužbe; Obavijest na jeziku koji razumije; Adekvatno vrijeme za pripremu obrane; Adekvatni uvjeti za pripremu obrane; Pravo da se brani sâm; Pravo da mu se postavi odvjetnik; Pravo na ispitivanje svjedoka optužbe pod istim uvjetima; Pravo na nazočnost i saslušanje svjedoka obrane pod istim uvjetima; Besplatna pomoć tumača)

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.