Elektronička komunikacija

Stupanjem na snagu Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. počevši od 1. siječnja 2020. godine, podnositelji apelacija i odvjetnici koji se pojavljuju u ulozi punomoćnika podnositelja apelacija imaju mogućnost pod određenim uvjetima elektronički komunicirati s Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

Elektronička komunikacija s Ustavnim sudom omogućava da se putem elektroničke pošte:

  • primaju sva pismena Ustavnog suda, uključujući i odluke Ustavnog suda, na adresu elektroničke pošte koju je apelant/punomoćnik odredio za tu svrhu;
  • Ustavnom sudu dostavljaju apelacije s prilozima i sva druga pismena, osim onih koja su izričito isključena, a ovisno o tome dostavlja li pismeno apelant, punomoćnik koji je prihvatio elektroničku komunikaciju u punom opsegu ili punomoćnik koji je prihvatio elektroničku komunikaciju u ograničenom opsegu.

Za punomoćnike koji su se opredijelili za elektroničku komunikaciju u punom opsegu i potpisali pristupnicu uspostavljen je poseban modul za elektroničku komunikaciju.

PRAVILNIK o elektroničkoj komunikaciji Ustavnog suda BiH
UPUTSTVO za elektroničku komunikaciju sa Ustavnim sudom
PRISTUPNICA za elektroničku komunikaciju putem elektroničke razmjene dokumenata i informacija
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.