Članak 3. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju – naknada za pogrešnu presudu

Članak 3.
Naknada zbog pogrešne osuđujuće presude

Kada je neka osoba konačnom odlukom osuđena za kazneno djelo i kada je naknadno njezina osuđujuća presuda ukinuta ili je pomilovana na temelju toga što nova ili novootkrivena činjenica uvjerljivo pokazuje da je došlo do pogrešne presude, osoba koja je izdržala kaznu kao posljedicu takve osuđujuće presude dobiva naknadu sukladno zakonu ili praksi određene države, osim ako se ne dokaže da joj se može u potpunosti ili djelomično pripisati to što nepoznata činjenica nije pravodobno otkrivena.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.