Općenito

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. Evropske konvencije kada je, iako se apelant nalazi u pritvoru prema ranijem rješenju za krivična djela iz drugog postupka, apelantu određen novi pritvor, koji počinje teći danom isticanja, ili ukidanja ranijeg pritvora, a to ne propisuju izričite zakonske odredbe, niti za navedeno postoji jasna sudska praksa.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1381/12 od 19. jula 2012. godine, stav 48, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, suspenzivni pritvor, utvrđena povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH


Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) u vezi sa st. 2. i 3. Evropske konvencije u situaciji kada odluka o određivanju pritvora sadrži vrlo iscrpne i jasne razloge kako u pogledu postojanja općeg uvjeta za određivanje pritvora iz člana 132. stav 1. ZKPBiH, tako i u pogledu postojanja posebnog uvjeta propisanog u tački b) iste odredbe, jer, prema utvrđenju suda, pored osnova sumnje, postojala je i opravdana bojazan da bi apelant puštanjem na slobodu izvršio utjecaj na svjedoke i suoptužene, a okolnosti konkretnog slučaja upućivale su na postojanje važnog i značajnog općeg interesa koji preteže nad principom poštovanja prava na slobodu pojedinca.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 1560/14 od 25. juna 2014. godine, stav 40, pritvor, nema povrede člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji kršenje prava iz člana 5. stav 1. tačka c) i st. 3. i 4. Evropske konvencije kada su mjere zabrane napuštanja boravišta i zabrana putovanja i poduzimanja određenih aktivnosti, u zamjenu za prethodno određenu mjeru pritvora, izrečene u skladu sa zakonom kao blaže mjere osiguranja prisustva apelanata i vođenja krivičnog postupka, te kad je odluke kojima su apelantima izrečene mjere zabrane preispitao sud u okviru obavezne dvomjesečne kontrole opravdanosti daljnjeg postojanja predmetnih mjera zabrane.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 5432/14 od 15. aprila 2015. godine, stav 44, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/15, mjere zabrane u kontekstu člana 5. Evropske konvencije, nema povrede člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji kršenje prava iz člana 5. Evropske konvencije kada je Sud BiH odlučio da nisu ispunjeni uvjeti da se mjere zabrane koje su izrečene apelantu zamijene mjerom jamstva, jer je zaključio da ponuđeno jamstvo ne bi otklonilo rizik od apelantovog izbjegavanja da prisustvuje daljnjem toku postupka, temeljeći ovaj zaključak na detaljnim razlozima i obrazloženjima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 4597/14 od 14. maja 2015. godine, stav 37, krivični postupak, mjere zabrane, jemstvo, nema povrede člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i člana 5. stav 3. Evropske konvencije kada je apelantu, kao maloljetnom licu, određena mjera pritvora, jer su u trenutku donošenja rješenja o određivanju pritvora bili ispunjeni uvjeti propisani zakonom za određivanje ove mjere s čim u vezi su u osporenim rješenjima dati detaljni razlozi i obrazloženja, te kada je u okolnostima konkretnog slučaja zaključeno da ne postoje uvjeti za izricanje blaže mjere.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 2010/14 od 8. decembra 2015. godine, stav 48, maloljetnički pritvor, nema povrede člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje prava na slobodu i sigurnost ličnosti iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. Evropske konvencije kada apelantu nisu pruženi adekvatno vrijeme i uvjeti za izjašnjenje o prijedlogu i dokazima Tužiteljstva za određivanje pritvora budući da su oni dostavljeni apelantovom branitelju svega pola sata prije ročišta za određivanje pritvora a pritom je apelant osumnjičen da je počinio krivična djela za koja se mogu izreći kazne zatvora u trajanju od najmanje 10 godina ili kazne dugotrajnog zatvora.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 4326/16 od 22. decembra 2016. godine, stav 44, povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Došlo je do povrede člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) Evropske konvencije u situaciji kada su aplikanti zadržani u pritvoru tri dana od dana donošenja rješenja redovnog suda kojim je određeno da se aplikanti imaju odmah pustiti na slobodu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 3637/18 od 23. oktobra 2018. godine, st. 70. i 71, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 83/18, povreda člana 5. Evropske konvencije i člana II/3.d) Ustava BiH

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.