Općenito

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. Europske konvencije kada je, iako se apelant nalazi u pritvoru prema ranijem rješenju za kaznena djela iz drugog postupka, apelantu određen novi pritvor, koji počinje teći danom isticanja ili ukidanja ranijeg pritvora, a to ne propisuju izričite zakonske odredbe, niti za navedeno postoji jasna sudska praksa.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1381/12 od 19. srpnja 2012. godine, stavak 48., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07, suspenzivni pritvor, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. točka c) u svezi sa st. 2. i 3. Europske konvencije u situaciji kada odluka o određivanju pritvora sadrži vrlo iscrpne i jasne razloge kako u pogledu postojanja općeg uvjeta za određivanje pritvora iz članka 132. stavak 1. ZKPBiH tako i u pogledu postojanja posebnog uvjeta propisanog u točki b) iste odredbe, jer, prema utvrđenju suda, pored osnove sumnje, postojala je i opravdana bojazan da bi apelant puštanjem na slobodu utjecao na svjedoke i suoptužene, a okolnosti konkretnog slučaja upućivale su na postojanje važnog i značajnog općeg interesa koji preteže nad načelom poštovanja prava na slobodu pojedinca.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1560/14 od 25. lipnja 2014. godine, stavak 40., pritvor, nema povrede članka 5. Europske konvencije ni članka II/3.(d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji kršenje prava iz članka 5. stavak 1. točka c) i st. 3. i 4. Europske konvencije kada su mjere zabrane napuštanja boravišta i zabrana putovanja i poduzimanja određenih aktivnosti, u zamjenu za prethodno određenu mjeru pritvora, izrečene u skladu sa zakonom kao blaže mjere osiguranja prisustva apelanata i vođenja kaznenog postupka, te kad je odluke kojima su apelantima izrečene mjere zabrane preispitao sud u okviru obvezne dvomjesečne kontrole opravdanosti daljnjeg postojanja predmetnih mjera zabrane.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-5432/14 od 15. travnja 2015. godine, stavak 44., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 40/15, mjere zabrane u kontekstu članka 5. Europske konvencije, nema povrede članka 5. Europske konvencije ni članka II/3.(d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji kršenje prava iz članka 5. Europske konvencije kada je Sud BiH odlučio da nisu ispunjeni uvjeti da se mjere zabrane koje su izrečene apelantu zamijene mjerom jamstva jer je zaključio da ponuđeno jamstvo ne bi otklonilo rizik od apelantovog izbjegavanja da prisustvuje daljnjem tijeku postupka, temeljeći taj zaključak na detaljnim razlozima i obrazloženjima.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4597/14 od 14. svibnja 2015. godine, stavak 37., kazneni postupak, mjere zabrane, jamstvo, nema povrede članka 5. Europske konvencije ni članka II/3.(d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. točka c) i članka 5. stavak 3. Europske konvencije kada je apelantu kao maloljetnoj osobi određena mjera pritvora jer su u trenutku donošenja rješenja o određivanju pritvora bili ispunjeni uvjeti propisani zakonom za određivanje te mjere sa čim u svezi su u osporenim rješenjima dati detaljni razlozi i obrazloženja, te kada je u okolnostima konkretnog slučaja zaključeno da ne postoje uvjeti za izricanje blaže mjere.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2010/14 od 8. prosinca 2015. godine, stavak 48., maloljetnički pritvor, nema povrede članka 5. Europske konvencije ni članka II/3.(d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da postoji kršenje prava na slobodu i sigurnost ličnosti iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. Europske konvencije kada apelantu nisu pruženi adekvatno vrijeme i uvjeti za izjašnjenje o prijedlogu i dokazima Tužiteljstva za određivanje pritvora budući da su oni dostavljeni apelantovom branitelju svega pola sata prije ročišta za određivanje pritvora a pritom je apelant osumnjičen da je počinio kaznena djela za koja se mogu izreći kazne zatvora u trajanju od najmanje 10 godina ili kazne dugotrajnog zatvora.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-4326/16 od 22. prosinca 2016. godine, stavak 44., povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Došlo je do povrede članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. točka c) Europske konvencije u situaciji kada su apelanti zadržani u pritvoru tri dana od dana donošenja rješenja redovnog suda kojim je određeno da se apelanti imaju odmah pustiti na slobodu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3637/18 od 23. listopada 2018. godine, st. 70. i 71., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 83/18, povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.