O sudu

Naslijeđe

Gledano sa povijesnog stajališta i problema tranzicije socijalističkih zemalja, Bosna i Hercegovina je jedan od rijetkih primjera koji se mogu naći u povijesti ustavnih sudova, budući je bivša Jugoslavija jedina zemlja koja je još u socijalističkom režimu imala sustav ustavnih sudova. 

Detaljnije


Ustavni položaj

Ustav Bosne i Hercegovine (kao Aneks 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini), koji je stupio na snagu 14. prosinca 1995. godine, osigurava ustavnopravne okvire za ustroj i funkcioniranje Ustavnog suda na potpuno novim političkim i pravnim temeljima u odnosu na predbježno razdoblje 

Detaljnije


Ustroj

Ustavni sud sačinjava devet sudaca, od kojih šest sudaca biraju parlamenti entiteta (Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine bira četiri, a Narodna skupština Republike Srpske dva), a preostalu trojicu bira predsjednik Europskog suda za ljudska prava, nakon konzultiranja s Predsjedništvom Bosne i Hercegovine 

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.