Događaji

Dopredsjednik Ćeman na konferenciji u Skoplju

U okviru projekta pod nazivom „Promoviranje ustavne žalbe kao najvažnijeg sredstva zaštite temeljnih prava u Sjevernoj Makedoniji“, Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) i Ustavni sud Republike Sjeverne Makedonije 21. i 22. studenog 2023. godine održali su konferenciju o temi „Sveobuhvatna i efikasna ustavna žalba kao sredstvo za povećanje pravne zaštite građana“

Detaljnije


Predsjednica Galić na međunarodnoj konferenciji povodom obilježavanja 60 godina Ustavnog suda Republike Srbije

Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić i šefica Kabineta Erda Začiragić su 16. studenog 2023. godine u Beogradu prisustvovale svečanosti i međunarodnoj konferenciji povodom obilježavanja 60 godina Ustavnog suda Republike Srbije

Detaljnije


Dopredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević na međunarodnoj konferenciji u Varšavi

Dopredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Zlatko M. Knežević je na poziv predsjednice Ustavnog suda Republike Poljske sudjelovao na Međunarodnoj konferenciji  o temi „Ljudska prava: europska perspektiva“, koja je održana 16. i 17. studenog 2023. godine u Varšavi

Detaljnije


Deseti forum o vladavini prava za Jugoistočnu Europu

Dana 10. i 11. studenog 2023. godine u Sarajevu je održan Deseti godišnji regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Europu pod nazivom „Uspostavljanje ravnoteže između zaštite podataka i transparentnog pravosuđa: Europski okvir“.

Detaljnije


Sedmi pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu

Dana 9. studenog 2023. godine u Sarajevu je održan Sedmi pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu pod nazivom „Neovisnost i nepristranost pravosuđa“, a u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine

Detaljnije


Delegacija Ustavnog suda BiH na Forumu u Sofiji

Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić, dopredsjednici Mirsad Ćeman i Zlatko Knežević i šefica Kabineta predsjednika Erda Začiragić sudjelovali su u radu Foruma balkanskih ustavnih sudova, koji je održan 27. listopada 2023. godine u Sofiji, Republika Bugarska

Detaljnije


Dopredsjednik Ćeman na Međunarodnoj konferenciji u Prištini

Na poziv predsjednice Ustavnog suda Republike Kosovo Grese Caka-Nimani, delegacija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koju čine dopredsjednik Mirsad Ćeman i šefica Odjeljenja za ustavnosudsku praksu Ermina Dumanjić, sudjelovala je u radu Međunarodne konferencije o temi “Doprinos ustavnih sudova u zaštiti i jačanju temeljnih vrijednosti demokracije, vladavine prava i temeljnih ljudskih prava i sloboda”, koja je 24. listopada 2023. godine održana u Prištini, Kosovo

Detaljnije


Predsjednica Galić u radnom posjetu Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu

Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić i šefica Kabineta predsjednika Erda Začiragić sudjelovale su u radu seminara koji je pod nazivom “Sudski dijalog putem mehanizma savjetodavnih mišljenja u skladu s Protokolom broj 16” organizirao Europski sud za ljudska prava. Seminar je održan 13. listopada 2023. godine u Europskom sudu u Strasbourgu.

Detaljnije


Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.