Zakonit nalog u kontekstu članka 5. Europske konvencije

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava na slobodu i sigurnost osobe iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. točka b) Europske konvencije kada iz obrazloženja osporenih rješenja o izricanju mjere propisane zakonom čiji je učinak lišavanje slobode nije moguće zaključiti da su redovni sudovi, u skladu sa zakonom, utvrdili da je u trenutku izricanja navedene mjere postojao „zakonit nalog suda" po kojem osoba koja je u pitanju nije postupila.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-409/15 od 24. travnja 2015. godine, stavak 41., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 44/15, mjera lišavanja slobode apelantu izrečena je jer nije platio novčanu kaznu utvrđenu pravomoćnim i izvršnim rješenjem nadležnog suda, povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1651/15 od 17. lipnja 2015. godine, stavak 25., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 58/15;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1276/15 od 17. lipnja 2015. godine, stavak 55.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.