Zakonito lišavanje slobode mentalno oboljelih osoba, alkoholičara, narkomana i skitnica

Smještaj mentalno oboljelih osoba u posebnom zatvorskom odjelu također ne ispunjava zahtjev „zakonitosti" iz članka 5. stavak 1.e) Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2271/05 od 21. prosinca 2006. godine, st. 6365., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/07;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-672/07 od 17. prosinca 2009. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/10, kazneni postupak, izricanje mjere sigurnosti liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Lišavanje slobode osoba i smještaj osoba u kazneno-popravni zavod na temelju sudske odluke kojom je određen prisilni smještaj u psihijatrijsku zdravstvenu ustanovu ne ispunjava zahtjev „zakonitosti" iz članka 5. stavak 1.e) Europske konvencije u pogledu institucije u kojoj se izvršava prisilni smještaj;
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-65/11 od 8. lipnja 2011. godine, stavak 47., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 99/11

Ustavni sud zaključuje da u konkretnom slučaju postoji kršenje prava iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1.e) Europske konvencije budući da je apelant prisilno smješten, odnosno lišen slobode u smislu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom i Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom, te smješten u Zavod. Naime, time nije ispunjen zahtjev „zakonitosti" u smislu Europske konvencije pri činjenici da Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama definira mogućnost, uvjete, način i postupak zadržavanja, odnosno pritvaranja osoba s mentalnim poremećajima, koji nije primijenjen u konkretnom slučaju.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-620/13 od 25. travnja 2013. godine, stavak 46.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.