Suradnja

Ustavni sud Bosne i Hercegovine od 1997. godine kontinuirano surađuje s ustavnim, odnosno drugim najvišim nacionalnim sudovima koji obnašaju funkcije ustavnog sudovanja u drugim zemljama, s Vijećem Europe, osobito s Europskim sudom za ljudska prava i Europskim povjerenstvom za demokraciju putem prava (poznatije kao Venecijansko povjerenstvo), kao i s Europskom konferencijom ustavnih sudova, Svjetskom konferencijom ustavnih sudova i drugim međunarodnim organizacijama, institucijama i udrugama.

Međunarodna multilateralna i bilateralna suradnja, kao i sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i stručnim skupovima prostor su u okviru kojega Ustavni sud BiH promovira svoju doktrinu, iskustvo i praksu, posebice u domeni vladavine prava, zaštite i promicanja značaja poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Na taj način Ustavni sud daje doprinos europskoj civilizacijskoj i pravnoj stečevini, ali se njome u isto vrijeme i inspirira.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.