Pretraga sudske prakse

Kako bi što bolje iskoristili mogućnosti pretrage sudske prakse, preporučujemo vam da pročitate UPUTSTVO ZA PRETRAGU.

Ispod možete vidjeti pojedinačne instrukcije za svako polje za pretragu na koje se pozicionirate.

 

PRETRAGA PO SADRŽAJU ODLUKE omogućava pretragu prema riječima sadržanim u tekstu odluke i prema broju predmeta (za detalje vidjeti pretragu Broj predmeta).

U polje za pretragu možete unijeti sve riječi koje odluka treba da sadrži, kompletnu frazu ili bilo koju kombinaciju tih kriterija. Pretraživanjem se upoređuje uneseni tekst s tekstom odluke, pa je moguće da dobijete različite rezultate ovisno o obliku riječi koji je upotrijebljen u pretrazi i u tekstu odluke. Na primjer, riječi razuman, razumno, razumnog će dati različite rezultate, bez obzira na to što je korijen riječi isti. Zbog toga preporučujemo da u okviru napredne pretrage koristite pretragu prema ključnim riječima i ostalim kriterijima.

Za pretragu prema sadržaju odluke primjenjuju se sljedeća pravila:

  • Ako želite da odluka sadrži jednu ili više riječi bez obzira na poziciju u tekstu onda je dovoljno da ih samo sve napišete u polje za pretragu uz razmak između svake riječi, npr., razuman rok;
  • Ako želite da odluka sadrži točnu frazu, tj. da se navedene riječi nalaze točno jedna uz drugu, onda te riječi trebate navesti pod navodnicima, npr., „povreda razumnog roka“;
  • Ako želite da odluka sadrži jednu ili više riječi bez obzira na poziciju u tekstu, ali da ipak ne sadrži određenu riječ ili frazu, onda ispred riječi ili fraze za koju ne želite da se nalazi u tekstu dodajte znak – (minus), npr., razuman –rok;
  • Sve navedene kriterije moguće je kombinirati, npr., razuman rok, „povreda razumnog roka“, „–nije utvrđena povreda“.BROJ PREDMETA je najpouzdaniji način pretrage kako bi dobili tekst odluke koju tražite. U polje pretrage trebate upisati potpun broj predmeta, vodeći računa da je upisan u ispravnom formatu, na primjer, AP-5/10 ili U-1/11. Primjeri pogrešnog upisa broja predmeta su: AP 5/10, izostavljena crtica između vrste predmeta (AP) i broja, zatim 5/10, gdje je u potpunosti izostavljena vrsta predmeta i slično.

U slučaju ispravno napisanog i postojećeg broja predmeta dobit ćete traženu odluku ili odluku iz vodećeg predmeta u kojem je taj predmet riješen.

PODNOSITELJ APELACIJE/ZAHTJEVA je način pretrage prilikom kojeg trebate upisati ime apelanta ili podnositelja zahtjeva ako vam je poznato (npr. Niko Nikić).

U slučaju kada je apelant ili podnositelj zahtjeva bio protiv objavljivanja svog imena u toku postupka pred Ustavnim sudom, pretraga neće dati rezultate jer su umjesto imena korišteni inicijali.

OSPORENI AKT se unosi u istoimeno polje, npr. Rješenje Općinskoga suda u Mostaru broj 58 0 P 016040 11-I od 7. srpnja 2015. godine. U ovome dijelu mogu se unositi i parcijalni dijelovi naziva osporenog akta ili samo naziv suda pri čemu će biti mnogo više rezultata. Ukoliko u ovo polje unesete samo dio naziva osporenoga akta, npr. „Rješenje Općinskoga suda u Mostaru“, kao rezultat će se pojaviti lista odluka na kojoj su osporena rješenja ovoga suda, ili ako unesete samo naziv suda, pojavit će se sve odluke/presude/rješenja itd. odabranoga suda.

DATUM ODLUKE je filter koji vam omogućava da u rezultatima pretrage dobijete odluke donesene na određenoj sjednici ili odluke donesene u određenom razdoblju. Ukoliko vas interesiraju odluke koje su usvojene na dan kada je održana sjednica Ustavnoga suda, npr. 16.3.2021. godine, potrebno je navesti ovaj datum u oba polja. Ako tražite odluke za određeno razdoblje, unesite početni i krajnji datum, npr. 1.1.2016. (početni datum) i 31.12.2020. (krajnji datum).

DATUM ODLUKE je filter koji vam omogućava da u rezultatima pretrage dobijete odluke donesene na određenoj sjednici ili odluke donesene u određenom razdoblju. Ukoliko vas interesiraju odluke koje su usvojene na dan kada je održana sjednica Ustavnoga suda, npr. 16.3.2021. godine, potrebno je navesti ovaj datum u oba polja. Ako tražite odluke za određeno razdoblje, unesite početni i krajnji datum, npr. 1.1.2016. (početni datum) i 31.12.2020. (krajnji datum).

PREDFINIRANI FILTER je unaprijed odabrani filter ili kombinacija filtera koja usmjerava pretragu prema određenom kriteriju. Lista predefiniranih filtera će se nadalje dopunjavati.

VRSTA ODLUKE/RJEŠENJA daje mogućnost da se odabere vrsta odluke Ustavnoga suda (odluka o dopustivosti, odluka o meritumu, odluka o privremenoj mjeri, rješenje o neizvršenju, rješenje, zaključak, obavijest i ostali akti).

VRSTA PREDMETA vam omogućava da odaberete jedan od dva tipa predmeta Ustavnoga suda („AP“ i „U“). Ukoliko tražite odluke iz apelacijske nadležnosti, nadležnost iz članka VI/3.(b), u vrsti predmeta odabrat ćete „AP“, a ukoliko tražite predmete iz nadležnosti po člancima IV/3.(f) – vitalni nacionalni interes, VI/3.(a) – ocjena ustavnosti i VI/3.(c) – pitanje koje proslijedi redoviti sud, u vrsti predmeta odabrat ćete „U“.

KLJUČNE RIJEČI - način pretrage baze odluka pomoću ključnih riječi. Pretraživanje je moguće uz pomoć nekoliko tipova klasifikacije ključnih riječi: prema Evropskoj konvenciji, prema Ustavu BiH, prema dopustivosti i prema abecednom pojmovniku.

Potrebno je početi sa pisanjem željenog pojma u formi pretrage i iz stavki koje su dostupne odabrati jednu ili više ključnih riječi koje najbolje opisuju odluku koju tražite.


BEZ KLJUČNIH RIJEČI je opcija koja omogućava da se prilikom pretrage isključe određene ključne riječi.

Npr. pretražujete predmete u kojim je utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije (u dijelu ključnih riječi „povrede“), ali ne želite da vam se pojave u tim rezultatima odluke koje se odnose na duljinu postupka. U tome slučaju odabrat ćete ključnu riječ  „članak 6. EK i II/3.(e) Ustava BiH“ u ključnim riječima „povrede“, a u dijelu „bez ključnih riječi“ odabrat ćete ključnu riječ prema Europskoj konvenciji „6.1.10.-pravično suđenje-razuman rok“. Ili, npr., želite pronaći kaznene predmete u kojim je utvrđena povreda članka 6. Europske konvencije, ali da odluke ne uključuju pitanje pretpostavke nevinosti i duljine trajanja postupka. U tome slučaju ćete odabrati ključne riječi prema Europskoj konvenciji „6.1.1.2. – kazneni postupak“, u povredama ključnu riječ „članak 6. EK i II/3.(e) Ustava BiH“, a u dijelu „bez ključnih riječi“ odabrat ćete ključnu riječ prema Europskoj konvenciji „6.1.10. - pravično suđenje-razuman rok“ i „6.2. - pretpostavka nevinosti“.

POVREDE je kriterij za odabir predmeta u kojim je utvrđena povreda određenog ustavnog/konvencijskog prava. Ukoliko želite da u rezultatima pretrage dobijete predmete u kojim je odlučeno da osporeni zakon ili odredba zakona nisu u skladu sa Ustavom BiH/Europskom konvencijom, u ovom polju odaberite željeni članak Ustava BiH ili Europske konvencije (npr. članak II/4. Ustava i članak 14. Europske konvencije).

NEMA POVREDE je kriterij za odabir predmeta u kojima nije utvrđena povreda određenog ustavnog/konvencijskog prava. Ukoliko želite da u rezultatima pretrage dobijete predmete u kojima je odlučeno da su osporeni zakon ili odredba zakona u skladu sa Ustavom BiH/Europskom konvencijom, u ovom polju odaberite željeni članak Ustava BiH ili Europske konvencije (npr. članak II/4. Ustava i članak 14. Europske konvencije).

Rezultati pretrage ()
Filteri
Javnost postupka pred Ustavnim sudom se osigurava, između ostalog, objavom donesenih odluka. Stoga se, u pravilu, sve odluke odmah nakon donošenja objavljuju na internetskoj stranici, a pojedine odluke mogu biti predmet naknadnih redakcionih izmjena.
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.