Članak 4. Protokola broj 7 uz Europsku konvenciju – pravoda se ne bude dvaput suđen ili kažnjen u istoj stvari

Članak 4.
Pravo da se ne bude dvaput suđen ili kažnjen u istoj stvari

1. Nikome se ne smije ponovno suditi, niti se smije ponovno kazniti u kaznenom postupku u nadležnosti iste države za djelo zbog kojeg je već bio pravomoćno oslobođen ili osuđen sukladno zakonu i kaznenom postupku te države.

2. Odredbe prethodnog stavka ne sprječavaju ponovno otvaranje predmeta sukladno zakonu i kaznenom postupku određene države, ako postoje dokazi o novim ili novootkrivenim činjenicama, ili ako je u prethodnom postupku došlo do bitne povrede koja je mogla utjecati na ishod predmeta.

3. Ovaj članak se ne može derogirati na temelju članka 15. Konvencije.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.