Deportacija i ekstradicija u kontekstu članka 5. Europske konvencije

Budući da apelant ima status stranca koji nezakonito boravi na teritoriju BiH i koji traži međunarodnu zaštitu, Sud Bosne i Hercegovine je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti da se apelant smjesti u Imigracijski centar. Dakle, Ustavni sud smatra da se u konkretnom slučaju radi o zakonitom lišavanju slobode stranca koji čeka odluku o svom prijemu, što je dopušteno člankom 5. stavak 1.f) Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti broj AP-3307/08 od 28. ožujka 2008. godine, stavak 24., protjerivanje stranca, apelacija u pogledu članka 5. Europske konvencije očigledno (prima facie) neutemeljena

Ustavni sud zaključuje da nije povrijeđeno apelantovo pravo na slobodu i sigurnost osobe iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. točka f), te članka 5. stavak 4. Europske konvencije jer nije ustanovio elemente proizvoljnosti u određivanju pritvora tijekom postupka ekstradicije, odnosno kada je privremeni pritvor, odnosno pritvor, apelantu zakonito određen u smislu Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći, te kada su odluke kojima je određen privremeni pritvor, odnosno pritvor, bile predmet revizije i kada apelantu nisu uskraćene proceduralne garancije u smislu članka 5. stavak 4. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-5392/10 od 9. veljače 2011. godine, stavak 45., objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/11, pritvor u ekstradiciji, nema povrede članka 5. Europske konvencije

Ustavni sud zaključuje da postoji povreda prava iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. stavak 1. točka f) Europske konvencije kada u okolnostima konkretnog slučaja mjera izuzetnog produljenja nadzora ne zadovoljava standard zakonitosti s obzirom na to da je, i nakon donošenja rješenja o protjerivanju, apelant lišen slobode zbog toga što je predstavljao prijetnju za nacionalnu sigurnost na temelju informacije OSA-e s kojom nije bio upoznat ni u naznakama, te koju je Sud BiH propustio ocijeniti na adekvatan način i izjasniti se o njezinoj osnovanosti.
• Odluka o dopustivosti broj AP-4064/13 od 25. lipnja 2014. godine, stavak 71., protjerivanje stranca, povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da nije povrijeđeno apelantovo pravo na slobodu i sigurnost osobe iz članka II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 5. st. 1.f) i 4. Europske konvencije jer nije našao elemente proizvoljnosti u određivanju ekstradicijskog pritvora apelantu tijekom postupka ekstradicije, odnosno kada je ekstradicijski pritvor apelantu zakonito određen u smislu Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, te kada su odluke kojima je određen ekstradicijski pritvor bile predmet „revizije suda" i kada apelantu nisu uskraćene proceduralne garancije u smislu članka 5. stavak 4. Europske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-2210/16 od 20. lipnja 2016. godine, stavak 46., kazneni postupak, nema povrede članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Povrijeđeno je pravo iz članka 5. stavak 1. točka f) Europske konvencije jer nadležni organi uprave i redovni sud prilikom donošenja odluka o stavljanju apelanta kao maloljetne osobe bez pratnje pod nadzor u Imigracijski centar nisu postupali u dobroj vjeri, ni u najboljem interesu maloljetnika niti u skladu s odredbama Zakona o strancima.
•    Odluka o meritumu broj AP-267/23 od 13. srpnja 2023. godine, stavak 34., maloljetna osoba bez pratnje, lišenje slobode radi deportacije, stavljanje pod nadzor u Imigracijski centar, utvrđena povreda članka 5. Europske konvencije i članka II/3.(d) Ustava BiH

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.