Miješanje u porodični život

Objavljivanjem vijesti o tome da je apelant smijenjen s radnog mjesta i da je nestao novac iz blagajne gdje je radio nije moglo ni doći do povrede apelantovog prava na privatni i porodični život.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1031/04 od 26. aprila 2005. godine, stav 22, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 48/05

Ustavni sud zaključuje da ne postoji povreda apelantovog prava na privatni život iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije kada je miješanje u privatni život ostvareno korištenjem transkripata i snimaka presretnutih apelantovih telefonskih razgovora, izvještaja prikrivenih istražilaca i telefonskih listinga za koje je utvrđeno da predstavljaju zakonite dokaze u smislu važećih propisa i bilo je neophodno u demokratskom društvu u svrhu ostvarivanja legitimnog cilja sprečavanja i otkrivanja krivičnog djela i zaštite prava drugih, te da ne postoji povreda apelanticinog prava na privatni život iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije s obzirom na to da se navedeni dokazi nisu odnosili na apelanticu.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1655/11 od 25. juna 2014. godine, stav 55, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 71/14, zakonitost dokaza, krivični postupak, nema povrede člana 8. Evropske konvencije i člana II/3.f) Ustava BiH ni člana 6. Evropske konvencije i člana II/3.e) Ustava BiH

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.