Važno obavještenje

Zbog nemogućnosti rada Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz objektivnih razloga (nepopunjenost sastava Ustavnog suda), Ustavni sud je prisiljen predmete rješavati isključivo na plenarnim sjednicama. Međutim, na ovaj način se može riješiti samo ograničen broj predmeta.

S obzirom na to da Ustavni sud pruža supsidijarnu zaštitu, i to samo prava propisanih Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, predmeti koji se u ovakvoj situaciji upućuju na plenarnu sjednicu su samo oni koji su, prema Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 94/14 i 47/23) i prema ocjeni Ustavnog suda hitni ili u kojima se, prema Pravilima Ustavnog suda, donosi odluka o dopustivosti, o čemu Ustavni sud vodi računa po službenoj dužnosti. Uprkos velikim naporima koji se ulažu, čak ni svi hitni predmeti ne mogu u isto vrijeme biti upućeni na istu plenarnu sjednicu. Stoga slanje zahtjeva za hitno postupanje u pojedinim predmetima neće imati utjecaja na tok postupka pred Ustavnim sudom.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.