Porodični život

Nema povrede prava na porodični život iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije u konkretnom slučaju u kojem je odluka o povjeravanju i izdržavanju djece donesena na osnovu stručne ocjene svih odlučnih činjenica u najboljem interesu djece, uz uvažavanje želje djece i na osnovu pozitivnih zakonskih odredbi. Ova odluka ne ometa pravo pristupa djeci koje ima apelant, niti okončava njegov porodični život s djecom i ne prekida autentičnost njihovih porodičnih veza. U interesu društvene zajednice je da se, ako već roditelji ne mogu postići sporazum, djeci omoguće najbolji uvjeti za zaštitu i vaspitanje.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-60/03 od 23. jula 2004. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 43/04, pozitivna zaštita porodičnog života

Prilikom donošenja osporene odluke o dodjeljivanju djece na čuvanje i vaspitanje majci sudovi su poštovali član 93. Porodičnog zakona, ispitujući sve činjenice o povjeravanju djece jednom od roditelja. Sud u ovakvim slučajevima svoju ulogu vidi prvenstveno u nadgledanju zakonitosti u procesu odlučivanja i donošenja kvalitetnih odluka o povjeravanju djece na daljnju brigu i čuvanje (vidi, inter alia, presudu Evropskog suda Olsson protiv Švedske od 27. novembra 1992. godine, serija A, broj 250, stav 90, i presudu Evropskog suda Johansen protiv Norveške od 7. augusta 1996, 23 EHRR 33, stav 64).
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-83/03 od 29. septembra 2004. godine, st. 24–26, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 54/04

Odluka kojom je dijete nakon razvoda braka dodijeljeno majci na čuvanje i vaspitanje ne ometa pravo pristupa djeci koje ima apelant, niti okončava njegov porodični život s djetetom i ne prekida autentičnost njihovih porodičnih veza, stoga nema kršenja prava iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-346/04 od 18. januara 2005. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 38/05

Postoji povreda prava na poštovanje apelantovog privatnog i porodičnog života kada u postupku upravnog spora nije utvrđeno bi li prisilno udaljavanje apelanta iz zemlje bilo opravdano u smislu zahtjeva iz člana II/3.f) Ustava BiH i člana 8. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-41/09 od 28. marta 2009. godine, stav 30, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 33/09, porodični život, protjerivanje stranca, utvrđena povreda člana 8. Evropske konvencije i člana II/3.f) Ustava BiH

Ne postoji kršenje prava na poštovanje porodičnog života iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije kada je apelanticin tužbeni zahtjev za izmjenu odluke Centra za socijalni rad o povjeravanju djeteta odbijen jer apelantica nije dokazala da postoje promijenjene okolnosti da bi sud, u smislu člana 143. Porodičnog zakona, donio novu odluku, te kada iz okolnosti konkretnog slučaja proizlazi da odlukom Kantonalnog suda na apelanticu nije stavljen pretjeran teret i da je odluka proporcionalna legitimnom cilju koji se želi postići – zaštita prava i interesa djeteta, pa je stoga „neophodna u demokratskom društvu" u smislu člana 8. stav 2. Evropske konvencije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-3073/09 od 7. aprila 2011. godine, stav 57, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 65/11, izmjena odluke o povjeravanju djeteta, nema povrede člana 8. Evropske konvencije ni člana II/3.f) Ustava BiH

Ustavni sud zaključuje da je povrijeđeno apelantovo pravo na porodični život iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije jer osporena rješenja, u dijelu koji se odnosi na zabranu posjeta apelantu kao pritvoreniku, sadrže „mjere" kojim nije ostvarena razumna relacija proporcionalnosti između miješanja u apelantovo pravo i zakonitog cilja kojem se teži, pogotovo jer one teško pogađaju ne samo apelanta već i članove njegove porodice, bez jasne konkretizacije.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP-1332/17 od 22. maja 2017. godine, stav 87, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 47/17, povreda člana 8. Evropske konvencije i člana II/3.f) Ustava BiH

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.