Elektronska komunikacija

Stupanjem na snagu Pravilnika o elektronskoj komunikaciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, tj. počevši od 1. januara 2020. godine, podnosioci apelacija i advokati koji se pojavljuju u ulozi punomoćnika podnosilaca apelacija imaju mogućnost da pod određenim uvjetima elektronski komuniciraju s Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

Elektronska komunikacija s Ustavnim sudom omogućava da se putem elektronske pošte:

  • primaju sva pismena Ustavnog suda, uključujući i odluke Ustavnog suda, na adresu elektronske pošte koju je apelant/punomoćnik odredio za tu svrhu;
  • Ustavnom sudu dostavljaju apelacije s prilozima i sva druga pismena, osim onih koja su izričito isključena, a zavisno od toga da li pismeno dostavlja apelant, punomoćnik koji je prihvatio elektronsku komunikaciju u punom obimu ili punomoćnik koji je prihvatio elektronsku komunikaciju u ograničenom obimu.

Za punomoćnike koji su se opredijelili za elektronsku komunikaciju u punom obimu i potpisali pristupnicu uspostavljen je poseban modul za elektronsku komunikaciju.

PRAVILNIK o elektronskoj komunikaciji Ustavnog suda BiH
UPUTSTVO za elektronsku komunikaciju sa Ustavnim sudom
PRISTUPNICA za elektronsku komunikaciju putem elektronske razmjene dokumenata i informacija
RootCertificate Javni ključ Ustavnog suda BiH za elektronsku komunikaciju
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.