Pravila suda

Na osnovu člana 103. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH” broj 22/14) i tačke XIX Odluke o izmjenama i dopunama Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH” broj 57/14), Redakciona komisija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je utvrdila prečišćeni tekst Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u kojem je naznačen datum njihovog stupanja na snagu.

Prečišćeni tekst Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine objavljen je u „Službenom glasniku BiH” broj 94/14.

Dana 19. juna 2023. godine donesena je Odluka o izmjeni Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koja je objavljena u „Službenom glasniku BiH” broj 47/23.

Odluka o dopuni Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena je 30. maja 2024. godine i objavljena u „Službenom glasniku BiH” broj 41/24.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.